Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorcestovní ruch
  Nedeskriptor tourism
  tourisme
  Tourismus
  TURISMUS
  TURISTICKÝ RUCH
  TURISTIKA
  TOURIST INDUSTRY
  INDUSTRIE TOURISTIQUE
  FREMDENVERKEHR
  REISEVERKEHR
  Podřazený deskr. hromadné stravování
  hotelový průmysl
  cestovní kancelář
  výměna turistů
  zahraniční cestovní ruch
  přírodní turistika
  infrastruktura cestovního ruchu
  práce v cestovním ruchu
  politika cestovního ruchu
  masová turistika
  cesta
  kemp
  církevní turistika
  Nadřazený deskr. volný čas
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (1) - Biografie
  (11) - Cestopisy
  (3) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (33) - Monografie
  (2) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (25) - Průvodce
  (11) - Ročenky - monografie
  (1) - arp
  (4) - Sborníky
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (4) - Učebnice
  (13) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (1) - Periodika
  (1) - Mapy
  (1) - Katalogy
  (8) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská oblast
  Nedeskriptor economic region
  région économique
  Wirtschaftsraum
  EKONOMICKÉ PÁSMO
  EKONOMICKÝ REGION
  HOSPODÁŘSKÁ ZÓNA
  HOSPODÁŘSKÉ ÚZEMÍ
  HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR
  ECONOMIC AREA
  ECONOMIC ZONE
  ESPACE ÉCONOMIQUE
  ZONE ÉCONOMIQUE
  WIRTSCHAFTSGEBIET
  WIRTSCHAFTSREGION
  WIRTSCHAFTSZONE
  Podřazený deskr. pobřežní oblast
  rozvojová oblast
  znevýhodněná oblast
  pohraniční oblast
  průmyslový region
  prioritní region
  venkovský region
  turistická oblast
  okrajové území
  ostrovní region
  region závislý na rybolovu
  Nadřazený deskr. 1616 regiony a regionální politika
  MikrotezaurusMT 1616 regiony a regionální politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Rejstříky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpolitika cestovního ruchu
  Nedeskriptor tourism policy
  politique du tourisme
  Fremdenverkehrspolitik
  Podřazený deskr. statistika cestovního ruchu
  Nadřazený deskr. cestovní ruch
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo