Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordohled nad trhem
  Nedeskriptor market supervision
  surveillance du marché
  Marktüberwachung
  Nadřazený deskr. tržní intervence
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorfinanční intervence
  Nedeskriptor financial intervention
  intervention financière
  finanzielle Intervention
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Skripta
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorintervenční politika
  Nedeskriptor intervention policy
  politique d'intervention
  Interventionspolitik
  DIRIGISMUS
  INTERVENCIONISTICKÁ POLITIKA
  INTERVENČNÍ OPATŘENÍ
  POLITIKA STÁTNÍCH ZÁSAHŮ V EKONOMICE
  STÁTNÍ INTERVENCIONISMUS
  STATE INTERVENTION
  INTERVENTIONISM
  INTERVENTION DE L'ÉTAT
  INTERVENTIONNISME
  INTERVENTIONISMUS
  Podřazený deskr. podpůrná politika
  Nadřazený deskr. hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorobchodní politika
  Nedeskriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  OBCHODNÍ SYSTÉM
  TRADE SYSTEM
  RÉGIME DES ÉCHANGES
  AUßENHANDELSVORSCHRIFT
  Podřazený deskr. státní obchod
  zahraniční obchod
  vnitřní obchod
  přístup na trh
  rozšíření trhu
  tržní intervence
  organizace trhu
  všeobecné preference
  podpora obchodu
  obchodní pravidla
  regulace trhu
  intervenční orgán
  řízení obchodu
  liberalizace trhu
  spravedlivý obchod
  Nadřazený deskr. 2006 obchodní politika
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (21) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (26) - Judikáty
  (3) - Kolektivní monografie
  (39) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Komuniké
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorochrana trhu
  Nedeskriptor market protection
  protection du marché
  Marktsicherung
  Nadřazený deskr. tržní intervence
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (10) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (4) - Studie
  (3) - Zákony
  (2) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorplánování trhu
  Nedeskriptor market planning
  planification du marché
  Marktplanung
  Nadřazený deskr. tržní intervence
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpodpora trhu
  Nedeskriptor market support
  soutien du marché
  Marktstützung
  Podřazený deskr. stažení z trhu
  ekonomická rezerva
  intervenční zásoba
  intervenční nákupy
  Nadřazený deskr. tržní intervence
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorspolečná organizace trhu
  Nedeskriptor common organisation of markets
  organisation commune de marché
  gemeinsame Marktorganisation
  COMMON ORGANIZATION OF MARKETS
  GMO
  Podřazený deskr. dotace na hektar
  kompenzační příplatek na výrobky
  zemědělský výbor ES
  Nadřazený deskr. společná zemědělská politika
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo