Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptornáboženská diskriminace
  Nedeskriptor religious discrimination
  discrimination religieuse
  religiöse Diskriminierung
  DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ VYZNÁNÍ
  Podřazený deskr. náboženský konflikt
  Nadřazený deskr. antidiskriminační politika
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Judikáty
  (6) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (6) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornáboženská skupina
  Nedeskriptor religious group
  groupe religieux
  religiöse Gruppe
  NÁBOŽENSKÁ MENŠINA
  RELIGIOUS MINORITY
  MINORITÉ RELIGIEUSE
  RELIGIÖSE MINDERHEIT
  Podřazený deskr. žid
  křesťan
  muslim
  buddhista
  hinduista
  Nadřazený deskr. společensko-kulturní skupina
  MikrotezaurusMT 2821 sociální rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (1) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (5) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptornáboženský fundamentalismus
  Nedeskriptor religious fundamentalism
  intégrisme religieux
  religiöser Fundamentalismus
  ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  KŘESŤANSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  MUSLIMSKÝ FUNDAMENTALISMUS
  NÁBOŽENSKÝ EXTREMISMUS
  FONDAMENTALISME RELIGIEUX
  Nadřazený deskr. náboženství
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (7) - Eseje
  (5) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (11) - Studie
  (2) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptornáboženství
  Nedeskriptor religion
  religion
  Religion
  DEISMUS
  FIDEISMUS
  KREACIONISMUS
  PANTEISMUS
  POBOŽNOST
  RELIGIOZITA
  SVATÝ
  SVĚTEC
  TEISMUS
  VĚŘÍCÍ
  VÍRA
  ZBOŽNOST
  GLAUBENSGEMEINSCHAFT
  RELIGIONSGEMEINSCHAFT
  Podřazený deskr. hinduismus
  instituce náboženství
  islám
  judaismus
  náboženská sekta
  teologie
  ateismus
  církev
  buddhismus
  křesťanství
  duchovenstvo
  náboženský fundamentalismus
  hnutí New Age
  mytologie
  primitivní náboženství
  svatý text
  Nadřazený deskr. 2831 kultura a náboženství
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (22) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Almanachy
  (2) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (36) - Biografie
  (5) - Bible
  (2) - Cestopisy
  (2) - Citáty
  (1) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (21) - Encyklopedie
  (45) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (4) - Komentované zákony
  (4) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (17) - Kolektivní monografie
  (371) - Monografie
  (4) - Obrazová publikace
  (5) - Odborné zprávy
  (28) - Příručky
  (10) - Projevy
  (62) - Přednášky
  (3) - Průvodce
  (37) - Ročenky - monografie
  (8) - Rozhovory
  (55) - Sborníky
  (4) - Souborné dílo
  (4) - Skripta
  (15) - Seznamy
  (19) - Slovníky naučné speciální
  (146) - Studie
  (4) - Slovníky jazykové výkladové
  (25) - Učebnice
  (116) - Úvahy
  (12) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (26) - Sebrané spisy
  (2) - Statistiky
  (1) - Charty
  (1) - Nařízení
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorpráva jednotlivce
  Nedeskriptor rights of the individual
  droit de l'individu
  Recht des Einzelnen
  PRÁVA OSOBNOSTI
  ZÁKLADNÍ PRÁVA
  ZÁKLADNÍ SVOBODY
  CITIZENS' RIGHTS
  ENJOYMENT OF POLITICAL RIGHTS
  FUNDAMENTAL FREEDOM
  FUNDAMENTAL RIGHTS
  PERSONAL FREEDOM
  DROIT DE LA PERSONNALITÉ
  DROITS FONDAMENTAUX
  LIBERTÉ FONDAMENTALE
  LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  LIBERTÉ PUBLIQUE
  FREIHEIT DER PERSON
  GRUNDFREIHEITEN
  GRUNDRECHTE
  PERSÖNLICHE FREIHEIT
  PERSÖNLICHKEITSRECHT
  Podřazený deskr. práva žen
  otroctví
  svoboda přesvědčení
  svoboda vyznání
  právo na sebeurčení
  ochrana soukromí
  svoboda pohybu
  sexuální svoboda
  práva dítěte
  kruté a ponižující zacházení
  právo na fyzickou integritu
  Nadřazený deskr. 1236 práva a svobody
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (5) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (15) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (51) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (20) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (1) - Skripta
  (25) - Studie
  (11) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo