Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptororgán nebo agentura EU
  Nedeskriptor EU body or agency
  organisme et agence UE
  Einrichtung und Agentur der EU
  AUTONOMNÍ ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ
  DECENTRALIZOVANÉ INSTITUCE ES
  EVROPSKÉ AGENTURY
  EVROPSKÉ MONITOROVACÍ STŘEDISKO
  EVROPSKÉ NADACE
  INSTITUCIONÁLNÍ ORGÁNY ES
  ORGÁN NEBO AGENTURA EVROPSKÉ UNIE
  SPECIALIZOVANÉ AGENTURY ES
  SPECIALIZOVANÉ ORGÁNY ES
  COMMUNITY SERVICE BODY
  EC INSTITUTIONAL BODY
  EC SATELLITE BODY
  EC SPECIALISED BODY
  EUROPEAN MONITORING CENTRE
  EUROPEAN UNION BODY OR AGENCY
  EUROPEAN AGENCY
  EUROPEAN FOUNDATION
  AUTONOMOUS COMMUNITY BODY
  DECENTRALISED COMMUNITY BODY
  SPECIALISED COMMUNITY AGENCY
  AGENCE COMMUNAUTAIRE SPÉCIALISÉE
  AGENCE EUROPÉENNE
  FONDATION EUROPÉENNE
  OBSERVATOIRE EUROPÉEN
  OFFICE INTERINSTITUTIONNEL
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE DE SERVICE
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE DÉCENTRALISÉ
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE PERSONNALISÉ
  ORGANISME ET AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE
  ORGANISME INSTITUTIONNEL CE
  ORGANISME SATELLITE CE
  ORGANISME SPÉCIALISÉ CE
  DEZENTRALE EINRICHTUNG DER EU
  DEZENTRALISIERTE EINRICHTUNG DER EU
  EINRICHTUNG UND AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION
  EUROPÄISCHE AGENTUR
  EUROPÄISCHE BEHÖRDE
  EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE
  EUROPÄISCHE STELLE
  EUROPÄISCHE STIFTUNG
  EUROPÄISCHES AMT
  EUROPÄISCHES ZENTRUM
  GEMEINSCHAFTLICHES AMT
  GEMEINSCHAFTSAGENTUR
  INSTITUTIONELLE BEHÖRDE EG
  Podřazený deskr. zásobovací agentura EURATOM
  Statistický úřad ES
  Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek
  společný podnik Euratom
  Evropská asociace pro spolupráci
  Evropská agentura pro životní prostředí
  Cedefop
  Společné výzkumné středisko
  Evropská léková agentura
  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Evropská nadace odborného vzdělávání
  Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
  Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie
  Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlin
  Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
  Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
  Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenství
  Evropský úřad pro boj proti podvodům
  Evropský úřad pro bezpečnost potravin
  Evropská agentura pro rekonstrukci
  Potravinářský a veterinární úřad
  Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  Evropská agentura pro leteckou bezpečnost
  Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
  Evropská obranná agentura
  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob
  Evropská agentura pro chemické látky
  Evropská železniční agentura
  Nadřazený deskr. komunitární organizace
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (30) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo