Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4406 zaměstnanost
  Nedeskriptor employment
  emploi
  Beschäftigung
  Podřazený deskr. profesní příprava
  politika zaměstnanosti
  skončení pracovního poměru
  struktura zaměstnanosti
  nezaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordvojí zaměstnání
  Nedeskriptor holding of two jobs
  double occupation
  Doppelbeschäftigung
  VEDLEJŠÍ ÚVAZEK
  VEDLEJŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ
  SUPPLEMENTARY ACTIVITY
  ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
  CUMUL D'EMPLOIS
  NEBENTÄTIGKEIT
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Dizertační práce
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorneplacená práce
  Nedeskriptor unpaid work
  travail non rémunéré
  unentgeltliche Tätigkeit
  DOBROVOLNÁ PRÁCE
  NEPLACENÁ ČINNOST
  PRÁCE ZDARMA
  UNPAID ACTIVITY
  ACTIVITÉ NON RÉMUNÉRÉE
  TRAVAIL BÉNÉVOLE
  TRAVAIL VOLONTAIRE
  FREIWILLIGE ARBEIT
  UNBEZAHLTE TÄTIGKEIT
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (4) - Výbor z díla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptornestandardní pracovní poměr
  Nedeskriptor non-standard employment
  travail atypique
  atypische Beschäftigung
  ATYPICKÁ PRÁCE
  ATYPICKÝ PRACOVNÍ POMĚR
  NESTANDARDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
  ATYPICAL EMPLOYMENT
  ATYPICAL WORK
  NON-STANDARD WORK
  Podřazený deskr. pracovní poměr na dobu určitou
  práce na dálku
  práce doma
  částečný pracovní úvazek
  sezónní zaměstnání
  příležitostné zaměstnání
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (7) - Studie
  (2) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpráce dětí
  Nedeskriptor child labour
  travail des enfants
  Kinderarbeit
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpráce mládeže
  Nedeskriptor youth employment
  travail des jeunes
  Arbeit von Jugendlichen
  PRÁCE MLADÝCH
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADÝCH
  WORK FOR YOUNG PEOPLE
  EMPLOI DES JEUNES
  BESCHÄFTIGUNG JUGENDLICHER
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpráce na černo
  Nedeskriptor moonlighting
  travail au noir
  Schwarzarbeit
  MELOUCH
  NELEGÁLNÍ PRÁCE
  NEZÁKONNÁ PRÁCE
  ILLEGAL WORK
  UNDECLARED EMPLOYMENT
  TRAVAIL ILLÉGAL
  TRAVAIL NOIR
  ILLEGALE BESCHÄFTIGUNG
  PFUSCH
  PFUSCHARBEIT
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (3) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorpráce žen
  Nedeskriptor female work
  travail féminin
  Frauenarbeit
  ZAMĚSTNANOST ŽEN
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN
  ŽENSKÁ PRÁCE
  EMPLOYMENT OF WOMEN
  ACTIVITÉ FÉMININE
  EMPLOI DES FEMMES
  EMPLOI FÉMININ
  TRAVAIL DES FEMMES
  FRAUEN IM ERWERBSLEBEN
  FRAUENARBEITSPLATZ
  FRAUENBESCHÄFTIGUNG
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (15) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorpracovní síla
  Nedeskriptor labour force
  main-d'œuvre
  Arbeitskräfte
  PRACUJÍCÍ
  STRUKTURA PRACOVNÍCH SIL
  MANPOWER
  STRUCTURE OF THE LABOUR FORCE
  WORKER
  STRUCTURE DE LA MAIN-D'œUVRE
  TRAVAILLEUR
  BERUFSTÄTIGER
  ERWERBSTÄTIGER
  GLIEDERUNG DER ARBEITSKRÄFTE
  Podřazený deskr. mladý pracovník
  rodinná pracovní síla
  ženská pracovní síla
  ekonomicky činné obyvatelstvo
  nepracující část obyvatelstva
  odborná kvalifikace
  pomocná síla
  pracovník v zahraničí
  starší pracovník
  nelegální pracovník
  pracovník ze Společenství
  přeshraniční pracovník
  zdravotně postižený pracovník
  manuální pracovník
  migrující pracovník
  sezónní pracovník
  pracovník s několika odbornými kvalifikacemi
  pracující chudí
  Nadřazený deskr. 4411 trh práce
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (21) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (29) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (25) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo