Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4006 organizace podniku
  Nedeskriptor business organisation
  organisation de l'entreprise
  Unternehmensorganisation
  Podřazený deskr. hospodářská koncentrace
  zákon o obchodních společnostech
  podniková politika
  administrativní personál
  struktura podniku
  předmět podnikání
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordruh podniku
  Nedeskriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Podřazený deskr. živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Nadřazený deskr. 4011 třídění podniků
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpodnikatel
  Nedeskriptor entrepreneur
  entrepreneur
  Unternehmer
  MAJITEL PODNIKU
  PRŮMYSLNÍK
  ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI
  INDUSTRIALIST
  OWNER OF A BUSINESS
  PROMOTER OF A COMPANY
  CHEF D'ENTREPRISE
  INDUSTRIEL
  PATRON D'ENTREPRISE
  ENTREPRENEUR
  INDUSTRIELLER
  UNTERNEHMENSINHABER
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (23) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (9) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (50) - Příručky
  (3) - Rozhovory
  (9) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (10) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (30) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorprůmyslová struktura
  Nedeskriptor industrial structures
  structure industrielle
  Industriestruktur
  STRUKTURA PRŮMYSLU
  Podřazený deskr. průmysl moderní technologie
  zpracovatelský průmysl
  vývozní odvětví průmyslu
  lehký průmysl
  těžký průmysl
  řemeslo
  malá a střední průmyslová odvětví
  Nadřazený deskr. 6806 průmyslová politika a struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (7) - Monografie
  (1) - Projevy
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Výzkumné zprávy
  (24) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorředitel podniku
  Nedeskriptor managing director
  directeur d'entreprise
  Unternehmensleiter
  GENERÁLNÍ ŘEDITEL
  ŘEDITEL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
  DIRIGEANT D'ENTREPRISE
  DIREKTOR EINES UNTERNEHMENS
  GESCHÄFTSFÜHRER
  LEITER EINES UNTERNEHMENS
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (1) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorspolečník
  Nedeskriptor company member
  associé
  Gesellschafter
  PODÍLNÍK
  PARTNER
  SOCIÉTAIRE
  GESCHÄFTSTEILHABER
  MITGLIED EINER GESELLSCHAFT
  MITINHABER
  TEILHABER
  Podřazený deskr. akcionář
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorsprávní rada
  Nedeskriptor board of directors
  conseil d'administration
  Verwaltungsrat
  PŘEDSTAVENSTVO
  ADMINISTRATIVE BOARD
  MANAGEMENT BOARD
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (2) - Judikáty
  (6) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Nařízení
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzávod
  Nedeskriptor establishment
  établissement
  Niederlassung
  PROVOZ
  BETRIEB
  Podřazený deskr. zahraniční zastoupení
  oblastní zastoupení
  dceřiná společnost
  ústředí firmy
  mateřská společnost
  pobočka
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo