Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0436 výkonná moc a státní správa
  Nedeskriptor executive power and public service
  pouvoir exécutif et administration publique
  exekutive Gewalt und öffentliche Verwaltung
  Podřazený deskr. veřejná správa
  správní právo
  struktura státní správy
  výkonný orgán
  správní celek
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptore-government
  Nedeskriptor electronic government
  administration électronique
  elektronische Verwaltung
  ELEKTRONICKÁ PODATELNA
  ELEKTRONICKÁ STÁTNÍ SPRÁVA
  ELEKTRONICKÁ VLÁDA
  ELEKTRONIZACE STÁTNÍ SPRÁVY
  E-VLÁDA
  E-ADMINISTRATION
  E-GOVERNMENT
  ELECTRONIC ADMINISTRATION
  E-ADMINISTRATION
  E-GOUVERNEMENT
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (7) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormístní orgány státní správy
  Nedeskriptor local government
  administration locale
  Gemeindeverwaltung
  MĚSTSKÁ RADA
  MĚSTSKÁ SPRÁVA
  MĚSTSKÝ ÚŘAD
  MÍSTNÍ SPRÁVA
  MÍSTNÍ ÚŘAD
  NÁRODNÍ VÝBOR
  OBECNÍ SPRÁVA
  OBECNÍ ÚŘAD
  OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
  OKRESNÍ SPRÁVA
  OKRESNÍ ÚŘAD
  ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVY
  POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD
  SPRÁVA OBCE
  COUNTY COUNCIL
  LOCAL ADMINISTRATION
  LOCAL POWERS
  MUNICIPAL AUTHORITY
  TOWN COUNCIL
  ADMINISTRATION COMMUNALE
  ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
  ADMINISTRATION MUNICIPALE
  AUTORITÉ LOCALE
  CONSEIL MUNICIPAL
  MUNICIPALITÉ
  POUVOIRS LOCAUX
  BEZIRKSBEHÖRDE
  DEPARTEMENTSVERWALTUNG
  KOMMUNALVERWALTUNG
  KREISVERWALTUNG
  ORTSBEHÖRDE
  STADTVERWALTUNG
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (24) - Almanachy
  (1) - Jednací řády
  (39) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (91) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (116) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (62) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (4) - Skripta
  (3) - Seznamy
  (58) - Studie
  (14) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (55) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (3) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (1) - isn
  (1) - Ústavy
  (2) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormístní poslanec
  Nedeskriptor locally elected representative
  élu local
  lokaler Mandatsträger
  ČLEN MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA
  KONŠEL
  MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
  MĚSTSKÝ RADNÍ
  OBECNÍ RADNÍ
  OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
  POSLANEC MÍSTNÍHO ZASTUPITELSKÉHO ORGÁNU
  POSLANEC MÍSTNÍHO ZASTUPITELSKÉHO SBORU
  PRIMÁTOR
  STAROSTA
  LORD MAYOR
  MAYOR
  COUNCILLOR
  LOCAL COUNCILLOR
  BOURGMESTRE
  CONSEILLER MUNICIPAL
  CONSEILLER RÉGIONAL
  ÉCHEVIN
  ÉLUS LOCAUX
  MAIRE
  BÜRGERMEISTER
  GEMEINDERATSMITGLIED
  OBERBÜRGERMEISTER
  STADTVERORDNETER
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Biografie
  (1) - Jednací řády
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (6) - Monografie
  (27) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorobčansko-správní vztahy
  Nedeskriptor citizen-authority relations
  relation administration-administré
  Beziehungen Verwaltung/Bürger
  Podřazený deskr. ombudsman
  správní odvolání
  správní formality
  průhlednost administrativy
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (13) - Příručky
  (9) - Sborníky
  (5) - Studie
  (9) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptororgány veřejné správy
  Nedeskriptor public authorities
  pouvoirs publics
  Staatsorgane
  ORGÁNY VÝKONNÉ MOCI
  SPRÁVNÍ ORGÁNY
  STÁTNÍ ORGÁNY
  ÚŘADY
  VEŘEJNÁ MOC
  VÝKONNÉ ORGÁNY
  AUTORITÉ PUBLIQUE
  POUVOIR CONSTITUÉ
  ÖFFENTLICHE HAND
  Nadřazený deskr. politická instituce
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (7) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (5) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (14) - Studie
  (19) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (5) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (12) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpartnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Nedeskriptor public-private partnership
  partenariat public-privé
  öffentlich-private Partnerschaft
  PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU
  PPP
  SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ SOUKROMÝCH S VEŘEJNOSTÍ
  PPP
  PPP
  ÖPP
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorprávo volné úvahy při výkonu pravomocí
  Nedeskriptor discretionary power
  pouvoir discrétionnaire
  Ermessensbefugnis
  ERMESSEN
  ERMESSENSSPIELRAUM
  Nadřazený deskr. politická moc
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorregionální orgány státní správy
  Nedeskriptor regional government
  administration régionale
  Regionalverwaltung
  KRAJSKÁ SPRÁVA
  REGIONÁLNÍ ZASTUPITELSTVO
  ZASTUPITELSTVO VYŠŠÍHO ÚZEMNĚSAMOSPRÁVNÍHO CELKU
  PROVINCIAL ADMINISTRATION
  REGIONAL BODY
  ADMINISTRATION PROVINCIALE
  CONSEIL RÉGIONAL
  ORGANISME RÉGIONAL
  LANDESBEHÖRDE
  PROVINZVERWALTUNG
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Jednací řády
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (22) - Sborníky
  (11) - Studie
  (4) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (3) - Statistiky
  (52) - Nařízení
  (1) - Ústavy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorsprávní dohled
  Nedeskriptor administrative supervision
  tutelle administrative
  verwaltungsmäßige Zuordnung
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (4) - Zákony
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo