Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1631 ekonomická analýza
  Nedeskriptor economic analysis
  analyse économique
  Wirtschaftsanalyse
  Podřazený deskr. ekonomická analýza
  ekonomická prognóza
  statistika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorcensus
  Nedeskriptor census
  recensement
  Zählung
  ENUMERATION
  DÉNOMBREMENT
  ZENSUS
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordemografická statistika
  Nedeskriptor population statistics
  statistique démographique
  Bevölkerungsstatistik
  POČET OBYVATEL
  POPULAČNÍ STATISTIKA
  DEMOGRAPHIC INDICATOR
  DEMOGRAPHIC STATISTICS
  POPULATION SIZE
  DIMENSION DE LA POPULATION
  INDICATEUR DÉMOGRAPHIQUE
  BEVÖLKERUNGSBESTAND
  BEVÖLKERUNGSZAHL
  Nadřazený deskr. demografický rozbor
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Almanachy
  (3) - Atlasy
  (1) - Encyklopedie
  (20) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (52) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (16) - Studie
  (1) - Mapy
  (279) - Statistiky
  (5) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (3) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorekonomický přehled
  Nedeskriptor economic survey
  enquête économique
  wirtschaftsstatistische Erhebung
  KONJUNKTURÁLNÍ PŘEHLED
  PŘEHLED HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
  SURVEY OF THE ECONOMIC SITUATION
  ENQUêTE DE CONJONCTURE
  KONJUNKTURTEST
  KONJUNKTURUMFRAGE
  WIRTSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG
  Nadřazený deskr. ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (2) - Encyklopedie
  (3) - Monografie
  (8) - Příručky
  (27) - Ročenky - monografie
  (3) - Studie
  (11) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorfinanční statistika
  Nedeskriptor financial statistics
  statistique financière
  Finanzstatistik
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Seznamy
  (6) - Statistiky
  (19) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorhospodářská statistika
  Nedeskriptor economic statistics
  statistique économique
  Wirtschaftsstatistik
  EKONOMICKÁ STATISTIKA
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (16) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (45) - Ročenky - monografie
  (1) - Seznamy
  (12) - Studie
  (80) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (19) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorlesnická statistika
  Nedeskriptor forestry statistics
  statistique forestière
  Statistik über die Forstwirtschaft
  LESNÍ STATISTIKA
  FORSTSTATISTIK
  WALDSTATISTIK
  Nadřazený deskr. lesnická ekonomika
  MikrotezaurusMT 5636 lesnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (15) - Ročenky - monografie
  (19) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptormatematika
  Nedeskriptor mathematics
  mathématiques
  Mathematik
  ALGEBRA
  ARITMETIKA
  GEOMETRIE
  KOMBINATORIKA
  LOGIKA
  GEOMETRY
  GÉOMÉTRIE
  GEOMETRIE
  Podřazený deskr. biometrie
  Nadřazený deskr. aplikované vědy
  MikrotezaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (2) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (26) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (1) - Skripta
  (14) - Studie
  (1) - Tabulky
  (12) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (1) - isn
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptormezinárodní statistika
  Nedeskriptor international statistics
  statistique internationale
  internationale Statistik
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Ročenky - monografie
  (14) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptornamátkový výzkum
  Nedeskriptor sample survey
  sondage
  Stichprobenuntersuchung
  SONDÁŽ
  STATISTICKÝ VÝBĚR
  ENQUêTE PAR SONDAGE
  Podřazený deskr. vzorkování
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo