Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordopravní přestupek
  Nedeskriptor traffic offence
  infraction au code de la route
  Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung
  DRIVING OFFENCE
  ROAD TRAFFIC OFFENCE
  INFRACTION ROUTIèRE
  VIOLATION DU CODE DE LA ROUTE
  NICHTEINHALTUNG DER STRAßENVERKEHRSORDNUNG
  VERKEHRSDELIKT
  Nadřazený deskr. trestný čin
  MikrotezaurusMT 1216 trestní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorsprávní právo
  Nedeskriptor administrative law
  droit administratif
  Verwaltungsrecht
  ADMINISTRATIVNÍ PRÁVO
  Podřazený deskr. správní pravomoc
  správní řízení
  disciplinární právo
  přenesení pravomoci
  správní postih
  správní odpovědnost
  hospodářské právo veřejné
  správní opatření
  správní smlouva
  správní delikt
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Jednací řády
  (8) - Judikáty
  (48) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (66) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (82) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (4) - Rejstříky
  (2) - Ročenky - monografie
  (97) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Skripta
  (3) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (55) - Studie
  (128) - Učebnice
  (21) - Zákoníky
  (3) - Sbírky zákonů
  (27) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (6) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo