Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorevropská bezpečnost
  Nedeskriptor European security
  sécurité européenne
  europäische Sicherheit
  SICHERHEIT IN EUROPA
  Nadřazený deskr. mezinárodní bezpečnost
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (33) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (6) - Projevy
  (1) - Ročenky - monografie
  (66) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (22) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropská politická spolupráce
  Nedeskriptor European political cooperation
  coopération politique européenne
  Europäische Politische Zusammenarbeit
  EPC
  CPE
  Podřazený deskr. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
  Nadřazený deskr. mezistátní spolupráce
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormigrační politika Společenství
  Nedeskriptor Community migration policy
  politique migratoire communautaire
  gemeinschaftliche Migrationspolitik
  KOMUNITÁRNÍ MIGRAČNÍ POLITIKA
  MIGRAČNÍ POLITIKA EU
  COMMUNITY POLICY ON MIGRATION
  POLITIQUE DE MIGRATION COMMUNAUTAIRE
  Nadřazený deskr. migrační politika
  MikrotezaurusMT 2811 migrace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Sborníky
  (4) - Studie
  (2) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorsatelitní středisko Evropské unie
  Nedeskriptor European Union Satellite Centre
  Centre satellitaire de l'Union européenne
  Satellitenzentrum der Europäischen Union
  EUSC
  EUSC
  CSUE
  EUSC
  Nadřazený deskr. komunitární organizace
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorspolečná obranná politika
  Nedeskriptor common defence policy
  politique de défense commune
  Gemeinsame Verteidigungspolitik
  CDP
  CEDP
  SOP
  SPOLEČNÁ EVROPSKÁ OBRANNÁ POLITIKA
  CDP
  CEDP
  COMMON EUROPEAN DEFENCE POLICY
  DÉFENSE COMMUNE
  Nadřazený deskr. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. DeskriptorÚstav pro studium bezpečnosti
  Nedeskriptor European Union Institute for Security Studies
  Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
  Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien
  EUISS
  ISS
  ÚSTAV EVROPSKÉ UNIE PRO STUDIUM BEZPEČNOSTI
  EUISS
  ISS
  IESUE
  IEUSS
  Nadřazený deskr. komunitární organizace
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
  Nedeskriptor High Representative for the CFSP
  haut représentant pour la PESC
  Hoher Vertreter für die GASP
  VYSOKÝ ZÁSTUPCE PRO SZBP
  Nadřazený deskr. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzahraniční politika
  Nedeskriptor foreign policy
  politique extérieure
  Außenpolitik
  MEZINÁRODNÍ VĚCI
  VZTAHY S TŘETÍ ZEMÍ
  VZTAHY SE ZAHRANIČÍM
  ZAHRANIČNÍ STYKY
  ZAHRANIČNÍ VZTAHY
  FOREIGN AFFAIRS
  FOREIGN RELATIONS
  AFFAIRES ÉTRANGèRES
  POLITIQUE ÉTRANGèRE
  RELATION EXTÉRIEURE
  AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
  AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN
  Podřazený deskr. imperialismus
  izolacionismus
  neutralita
  neúčast
  Nadřazený deskr. 0816 mezinárodní rovnováha
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (42) - Biografie
  (1) - Bakalářské práce
  (14) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (13) - Eseje
  (7) - Korespondence
  (27) - Literatura faktu
  (26) - Memoáry
  (45) - Kolektivní monografie
  (405) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (13) - Odborné zprávy
  (20) - Příručky
  (86) - Projevy
  (18) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (47) - Ročenky - monografie
  (8) - Rozhovory
  (117) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Staré tisky
  (162) - Studie
  (22) - Učebnice
  (10) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Dizertační práce
  (6) - Katalogy
  (22) - Komuniké
  (6) - Mezinárodní dohody
  (2) - Protokoly
  (1) - Smlouvy
  (1) - Parlamentní materiály
  (301) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Vládní materiály
  (19) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo