Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorsystém OSN
  Nedeskriptor United Nations system
  système des Nations unies
  System der Vereinten Nationen
  Podřazený deskr. Unicef
  Mezinárodní agentura pro atomovou energii
  Populační fond OSN
  Institut OSN pro sociální rozvoj
  Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
  Program OSN pro rozvoj
  Program OSN pro životní prostředí
  Světový program výživy
  UNHCR
  Centrum OSN pro regionální rozvoj
  Unitar
  Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům
  Úřad technické pomoci
  Habitat OSN
  Komise pro jižní Pacifik
  Světová rada pro výživu
  Konference OSN o obchodu a rozvoji
  Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
  Organizace pro zákaz chemických zbraní
  Světová organizace cestovního ruchu
  Mezinárodní protidrogový program Spojených národů
  Nadřazený deskr. 7606 Spojené národy
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo