Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4031 soutěž, konkurence
  Nedeskriptor competition
  concurrence
  Wettbewerb
  Podřazený deskr. soutěžní právo
  restriktivní obchodní postup
  soutěžní politika
  omezování soutěže
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská koncentrace
  Nedeskriptor economic concentration
  concentration économique
  Konzentration wirtschaftlicher Macht
  KONCENTRACE HOSPODÁŘSKÉ MOCI
  KONCENTRACE PODNIKŮ
  KONCENTRACE SPOLEČNOSTÍ
  KONCENTRACE VÝROBY
  CONCENTRATION BETWEEN UNDERTAKINGS
  CONCENTRATION OF COMPANIES
  CONCENTRATION DE SOCIÉTÉS
  CONCENTRATION D'ENTREPRISES
  KONZENTRATION
  UNTERNEHMENSKONZENTRATION
  WIRTSCHAFTLICHE KONZENTRATION
  Podřazený deskr. smíšený koncern
  fúze podniků
  skupina podniků
  nabídka na převzetí firmy
  držba akcií
  rozpad fúzovaných společností
  Nadřazený deskr. 4006 organizace podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpodpora podnikání
  Nedeskriptor aid to undertakings
  aide aux entreprises
  Unternehmensbeihilfe
  DOTACE PODNIKŮM
  NOUZOVÁ VÝPOMOC
  PODNIKOVÉ DOTACE
  PODPŮRNÉ DOTACE
  PODPŮRNÝ PŘÍSPĚVEK
  POMOC SOUKROMÝM PODNIKATELŮM
  PŘÍSPĚVEK NA ODVRÁCENÍ ÚPADKU
  PŘÍSPĚVEK NA ZÁCHRANU PODNIKU
  STIMULACE PODNIKÁNÍ
  ZVÝHODNĚNÍ PODNIKATELŮ
  SALVAGE GRANT
  SUBSIDY FOR UNDERTAKINGS
  SUPPORT GRANT
  AIDE D'ACCOMPAGNEMENT
  AIDE DE SAUVETAGE
  FLANKIERENDE BEIHILFE
  NOTBEIHILFE
  SPEZIFISCHE BEIHILFE
  Nadřazený deskr. hospodářská podpora
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (8) - Studie
  (10) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (19) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorprůmyslové vlastnictví
  Nedeskriptor industrial property
  propriété industrielle
  gewerbliches Eigentum
  SCHUTZ DES GEWERBLICHEN EIGENTUMS
  Podřazený deskr. padělání
  patentová licence
  značka
  průmyslové a užitné vzory
  patent
  Nadřazený deskr. duševní vlastnictví
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (11) - Seznamy
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (5) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (14) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (27) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (5) - Smlouvy
  (1) - Normy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorsoutěž
  Nedeskriptor competition
  concurrence
  Wettbewerb
  KONKURENCE
  Podřazený deskr. mezinárodní soutěž
  Nadřazený deskr. soutěžní politika
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (2) - Rejstříky
  (5) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (11) - Studie
  (9) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Komuniké
  (1) - Nařízení
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorstátní podpora
  Nedeskriptor State aid
  aide de l'État
  staatliche Beihilfe
  PODPORA STÁTU
  PODPORA Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
  POMOC STÁTU
  PŘÍDAVEK STÁTU
  STÁTNÍ DOTACE
  STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
  VEŘEJNÁ PODPORA
  VEŘEJNÁ POMOC
  NATIONAL AID
  NATIONAL SUBSIDY
  PUBLIC AID
  AIDE GÉNÉRALE
  AIDE NATIONALE
  AIDE PUBLIQUE
  ÖFFENTLICHE HILFE
  ÖFFENTLICHER ZUSCHUSS
  STAATLICHE HILFE
  STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG
  STAATLICHER ZUSCHUSS
  Nadřazený deskr. hospodářská podpora
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (15) - Studie
  (1) - Učebnice
  (29) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (4) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvolná soutěž
  Nedeskriptor free competition
  libre concurrence
  freier Wettbewerb
  FREE MARKET
  OFFENER MARKT
  Nadřazený deskr. soutěžní politika
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (24) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo