Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4411 trh práce
  Nedeskriptor labour market
  marché du travail
  Arbeitsmarkt
  Podřazený deskr. pracovní síla
  trh práce
  profesní status
  socio-profesní kategorie
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordělník
  Nedeskriptor blue-collar worker
  ouvrier
  Arbeiter
  DĚLNICKÝ KÁDR
  Podřazený deskr. pomocný dělník
  kvalifikovaný dělník
  specializovaný dělník
  učeň
  Nadřazený deskr. socio-profesní kategorie
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Beletrie
  (2) - Biografie
  (18) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (10) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (9) - Projevy
  (1) - Rejstříky
  (3) - Rozhovory
  (4) - Sborníky
  (20) - Studie
  (1) - Tabulky
  (3) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (4) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - Protokoly
  (2) - Směrnice
  (6) - Vyhlášky
  (14) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorodpovědný pracovník
  Nedeskriptor supervisor
  agent de maîtrise
  Meister
  HLAVNÍ MISTR
  MISTR
  VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY
  VEDOUCÍ TÝMU
  CHARGE HAND
  FOREMAN
  OVERSEER
  CHEF D'ATELIER
  CHEF D'ÉQUIPE
  CONTREMAÎTRE
  HILFSMEISTER
  INDUSTRIEMEISTER
  POLIER
  VORARBEITER
  WERKMEISTER
  Nadřazený deskr. socio-profesní kategorie
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpracovník
  Nedeskriptor white-collar worker
  employé
  Angestellter
  NONMANUAL WORKER
  Nadřazený deskr. socio-profesní kategorie
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Alba
  (1) - Biografie
  (4) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Studie
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorspolečenská struktura
  Nedeskriptor social structure
  structure sociale
  Sozialstruktur
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ STRUKTURA
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ SCHEMA
  SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
  SOCIÁLNÍ STRUKTURA
  SPOLEČENSKÁ STRATIFIKACE
  SPOLEČENSKÉ ROZVRSTVENÍ
  SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ
  SOCIAL STRATIFICATION
  SOCIAL SYSTEM
  SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE
  STRATIFICATION SOCIALE
  SYSTèME SOCIAL
  GESELLSCHAFTLICHE GRUPPE
  GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
  SOZIALE SCHICHTUNG
  Podřazený deskr. sociální nerovnost
  inteligence
  sociální mobilita
  sociálně znevýhodněná vrstva
  společenský status
  společenská třída
  Nadřazený deskr. 2821 sociální rámec
  MikrotezaurusMT 2821 sociální rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (11) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (73) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (16) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (20) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (57) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorvedoucí pracovník
  Nedeskriptor executive
  cadre
  Führungskraft
  BESCHÄFTIGTER IN LEITENDER POSITION
  LEITENDER ANGESTELLTER
  Podřazený deskr. střední technický kádr
  hlavní vedení podniku
  Nadřazený deskr. socio-profesní kategorie
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo