Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorbezdomovec
  Nedeskriptor homelessness
  sans-abri
  Obdachloser
  BEZ STÁLÉHO BYDLIŠTĚ
  NO FIXED ABODE
  VAGRANCY
  WITHOUT FIXED ABODE
  SANS DOMICILE FIXE
  SANS LOGIS
  VAGABONDAGE
  MITTELLOSER
  NICHTSESSHAFTER
  OHNE FESTEN WOHNSITZ
  VAGABUND
  VAGABUNDAGE
  Nadřazený deskr. sociální problém
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkolektivní vybavenost
  Nedeskriptor community facilities
  équipement collectif
  Gemeinschaftseinrichtung
  ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG
  Podřazený deskr. kulturní a sociální vybavenost
  administrativní budova
  parkovací plocha
  hřbitov
  autobusové nádraží
  Nadřazený deskr. urbanismus
  MikrotezaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkulturní a sociální vybavenost
  Nedeskriptor sociocultural facilities
  équipement socioculturel
  soziokulturelle Einrichtung
  KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝSTAVBA
  SOCIO-CULTURAL FACILITIES
  ÉQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL
  Nadřazený deskr. kolektivní vybavenost
  MikrotezaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorsociální pomoc
  Nedeskriptor welfare
  aide sociale
  Sozialhilfe
  SOCIÁLNÍ SOLIDARITA
  HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT
  Podřazený deskr. pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
  sociální vzájemné pojištění
  sociální péče
  sociální zařízení
  sociální práce
  pomoc do domácnosti
  sociální služby
  péče o postižené osoby
  péče o seniory
  Nadřazený deskr. 2836 sociální ochrana
  MikrotezaurusMT 2836 sociální ochrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (8) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (33) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (18) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (34) - Studie
  (16) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (21) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (22) - Konferenční materiály
  (13) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo