Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorsociální zabezpečení
  Nedeskriptor social security
  sécurité sociale
  soziale Sicherheit
  SOCIÁLNÍ OCHRANA
  SOCIÁLNÍ PODPORA
  SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
  NATIONAL INSURANCE
  SOCIAL PROTECTION
  ASSURANCES SOCIALES
  PRÉVOYANCE SOCIALE
  PROTECTION SOCIALE
  RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
  SYSTèME DE PRÉVOYANCE
  SOZIALER SCHUTZ
  SOZIALVERSICHERUNG
  SOZIALVORSORGE
  SYSTEM DER SOZIALEN SICHERHEIT
  VERSORGUNGSSYSTEM
  VORSORGESYSTEM
  Podřazený deskr. sociální příspěvek
  sociální dávky
  legislativa sociálního zabezpečení
  sladění sociálních zabezpečení
  všeobecné zdravotní pojištění
  Nadřazený deskr. 2836 sociální ochrana
  MikrotezaurusMT 2836 sociální ochrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (7) - Judikáty
  (38) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (11) - Kolektivní monografie
  (66) - Monografie
  (28) - Odborné zprávy
  (138) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (7) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (91) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (53) - Učebnice
  (15) - Zákoníky
  (80) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Závěrečné účty
  (15) - Konferenční materiály
  (25) - Periodika
  (52) - Statistiky
  (8) - Charty
  (2) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (3) - Výzkumné zprávy
  (4) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (3) - Vládní materiály
  (15) - Výroční zprávy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorspolečensko-hospodářské poměry
  Nedeskriptor socioeconomic conditions
  condition socio-économique
  sozioökonomische Verhältnisse
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ SITUACE
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ PODMÍNKY
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ POSTAVENÍ
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ASPEKT
  SOCIO-EKONOMICKÁ STRUKTURA
  SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY
  SPOLEČENSKO-HOSPODÁŘSKÝ ASPEKT
  SOCIO-ECONOMIC ASPECT
  SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
  SOCIO-ECONOMIC SITUATION
  ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE
  SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
  STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE
  SOZIOÖKONOMISCHE LAGE
  SOZIOÖKONOMISCHE STRUKTUR
  Podřazený deskr. životní podmínky
  kvalita života
  sociální blahobyt
  Nadřazený deskr. sociální stav
  MikrotezaurusMT 2821 sociální rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (1) - Alba
  (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (9) - Biografie
  (11) - Cestopisy
  (13) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (7) - Literatura faktu
  (13) - Memoáry
  (24) - Kolektivní monografie
  (181) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (13) - Odborné zprávy
  (25) - Příručky
  (1) - Projevy
  (8) - Přednášky
  (5) - Ročenky - monografie
  (3) - arp
  (6) - Rozhovory
  (48) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (86) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (4) - Učebnice
  (11) - Úvahy
  (9) - Výbor z díla
  (55) - Sebrané spisy
  (2) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (13) - Statistiky
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorstát sociálních jistot
  Nedeskriptor Welfare State
  État providence
  Wohlfahrtsstaat
  BLAHOBYTNÁ SPOLEČNOST
  SOCIÁLNÍ STÁT
  SPOLEČNOST BLAHOBYTU
  STÁT BLAHOBYTU
  VYSPĚLÝ STÁT
  WELFARE STATE
  Nadřazený deskr. stát
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Příručky
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (13) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo