Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorchudoba
  Nedeskriptor poverty
  pauvreté
  Armut
  BÍDA
  BOJ PROTI BÍDĚ
  EKONOMICKY SLABÉ OBYVATELSTVO
  LIDÉ S NÍZKÝMI PŘÍJMY
  NOUZE
  SOCIÁLNĚ SLABÍ OBČANÉ
  ZCHUDNUTÍ
  ZPROLETARIZOVANÉ SKUPINY
  ECONOMICALLY WEAK
  FIGHT AGAINST POVERTY
  NEW POOR
  POOR
  ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE
  INDIGENT
  LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
  NOUVEAU PAUVRE
  PAUVRE
  ARMER
  BEKÄMPFUNG DER ARMUT
  EINKOMMENSSCHWACHER
  NEUE ARMUT
  WIRTSCHAFTLICH SCHWACHER
  Podřazený deskr. žebrota
  Nadřazený deskr. rozdělování příjmů
  MikrotezaurusMT 1626 národní účty
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (42) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - arp
  (11) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Staré tisky
  (22) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (6) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (1) - Audiovizuální dokumenty
  (7) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorspolečenská struktura
  Nedeskriptor social structure
  structure sociale
  Sozialstruktur
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ STRUKTURA
  SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ ROZVRSTVENÍ
  SOCIÁLNÍ SCHEMA
  SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
  SOCIÁLNÍ STRUKTURA
  SPOLEČENSKÁ STRATIFIKACE
  SPOLEČENSKÉ ROZVRSTVENÍ
  SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ
  SOCIAL STRATIFICATION
  SOCIAL SYSTEM
  SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE
  STRATIFICATION SOCIALE
  SYSTèME SOCIAL
  GESELLSCHAFTLICHE GRUPPE
  GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
  SOZIALE SCHICHTUNG
  Podřazený deskr. sociální nerovnost
  inteligence
  sociální mobilita
  sociálně znevýhodněná vrstva
  společenský status
  společenská třída
  Nadřazený deskr. 2821 sociální rámec
  MikrotezaurusMT 2821 sociální rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (11) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (8) - Kolektivní monografie
  (77) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (16) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (21) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (57) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorzbídačování
  Nedeskriptor pauperisation
  paupérisation
  Verarmung
  CHUDNUTÍ
  OCHUZOVÁNÍ
  OŽEBRAČOVÁNÍ
  PAUPERIZACE
  PROLETARIZACE
  PŘIVÁDĚNÍ NA MIZINU
  PAUPERIZATION
  Nadřazený deskr. rozdělování příjmů
  MikrotezaurusMT 1626 národní účty
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo