Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2816 demografie a obyvatelstvo
  Nedeskriptor demography and population
  démographie et population
  Demographie und Bevölkerung
  Podřazený deskr. složení obyvatelstva
  demografie
  zeměpisné rozdělení obyvatelstva
  dynamika obyvatelstva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordělení podle pohlaví
  Nedeskriptor distribution by sex
  répartition par sexe
  Gliederung nach Geschlecht
  Podřazený deskr. žena
  muž
  Nadřazený deskr. složení obyvatelstva
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Studie
  (1) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordomácnost
  Nedeskriptor household
  ménage
  Privathaushalt
  SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOST
  SPOLEČNĚ ŽIJÍCÍ RODINA
  VÍCEGENERAČNÍ DOMÁCNOST
  HOUSEHOLD UNIT
  UNITÉ D'HABITATION
  HAUSHALT
  HAUSHALTUNG
  PRIVATER HAUSHALT
  WOHNPARTEI
  Podřazený deskr. žena v domácnosti
  jednočlenná domácnost
  Nadřazený deskr. složení obyvatelstva
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (3) - Sborníky
  (23) - Studie
  (1) - Učebnice
  (40) - Statistiky
  (3) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpůvodní obyvatelstvo
  Nedeskriptor indigenous population
  population autochtone
  Urbevölkerung
  AUTOCHTONNÍ OBYVATELSTVO
  DOMORODEC
  ESKYMÁK
  INDIÁN
  MÍSTNÍ OBYVATELÉ
  MÍSTNÍ OBYVATELSTVO
  PŮVODNÍ OBYVATELÉ
  AMERICAN INDIAN
  ESKIMO
  ABORIGINAL
  NATIVE
  ABORIGèNE
  ESQUIMAU
  INDIEN
  INDIGèNE
  ABORIGINE
  EINGEBORENER
  ESKIMO
  INDIANER
  Nadřazený deskr. složení obyvatelstva
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - arp
  (1) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (2) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorrozdělení podle věku
  Nedeskriptor distribution by age
  répartition par âge
  Altersgliederung
  ROZDĚLENÍ PODLE STÁŘÍ
  VĚKOVÁ KATEGORIE
  VĚKOVÁ PYRAMIDA
  VĚKOVÁ SKUPINA
  VĚKOVÁ TŘÍDA
  VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA
  AGE CLASS
  AGE GROUP
  AGE PYRAMID
  CLASSE D'ÂGE
  GROUPE D'ÂGE
  PYRAMIDE DES ÂGES
  ALTERSAUFBAU
  ALTERSGRUPPE
  ALTERSKLASSE
  ALTERSPYRAMIDE
  LEBENSALTER
  Podřazený deskr. dospělý
  dítě
  mladý člověk
  starý člověk
  útlé dětství
  Nadřazený deskr. složení obyvatelstva
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo