Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordopravní značky
  Nedeskriptor traffic signs
  signalisation
  Verkehrszeichengebung
  SEMAFOR
  SIGNALIZACE
  SILNIČNÍ ZNAČKY
  SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
  LIGHT SIGNALLING
  LIGHTED ROAD SIGN
  ROAD SIGNS AND SIGNALS
  BALISE
  PANNEAU DE SIGNALISATION
  SIGNALISATION LUMINEUSE
  SIGNALISATION ROUTIèRE
  AMPELANLAGE
  BESCHILDERUNG
  LICHTSIGNALANLAGE
  VERKEHRSSCHILD
  VERKEHRSSIGNALANLAGE
  VERKEHRSZEICHEN
  Nadřazený deskr. dopravní předpisy
  MikrotezaurusMT 4806 dopravní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkontrola provozu
  Nedeskriptor traffic control
  contrôle de la circulation
  Überwachung des Verkehrs
  Nadřazený deskr. dopravní předpisy
  MikrotezaurusMT 4806 dopravní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorparkovací plocha
  Nedeskriptor parking area
  aire de stationnement
  Parkplatz
  PARKING
  PARKOVIŠTĚ
  CAR PARK
  PARKING
  VEHICLE PARK
  PARC DE STATIONNEMENT
  PARKING
  ABSTELLFLÄCHE
  ABSTELLPLATZ
  PARKFLÄCHE
  Nadřazený deskr. kolektivní vybavenost
  MikrotezaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Nařízení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpravidla silničního provozu
  Nedeskriptor highway code
  code de la route
  Straßenverkehrsordnung
  DOPRAVNÍ ŘÁD
  DOPRAVNÍ VYHLÁŠKA
  Nadřazený deskr. dopravní předpisy
  MikrotezaurusMT 4806 dopravní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (10) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (16) - Učebnice
  (18) - Zákony
  (1) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorsilniční doprava
  Nedeskriptor road transport
  transport routier
  Transport über Straße
  MOTOROVÁ SILNIČNÍ DOPRAVA
  NEMOTOROVÁ SILNIČNÍ DOPRAVA
  PŘEPRAVA PO SILNICI
  ROAD HAULAGE
  TRANSPORT BY ROAD
  TRANSPORT PAR ROUTE
  KRAFTVERKEHR
  STRAßENTRANSPORT
  Podřazený deskr. Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží
  Evropská dohoda o silniční dopravě
  automobilový park
  silniční provoz
  silniční síť
  mezinárodní silniční doprava
  jednostopé vozidlo
  silniční kabotáž
  Nadřazený deskr. pozemní doprava
  MikrotezaurusMT 4816 pozemní doprava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (29) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (18) - Zákony
  (1) - Mapy
  (2) - Statistiky
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo