Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptormezinárodní právo soukromé
  Nedeskriptor private international law
  droit international privé
  internationales Privatrecht
  INTERNATIONAL CIVIL LAW
  DROIT CIVIL INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES ZIVILRECHT
  Podřazený deskr. identifikační průkaz
  cizinecké právo
  státní občanství
  sídlo právnické osoby
  státní občan
  občan Společenství
  smíšené manželství
  Nadřazený deskr. 1231 mezinárodní právo
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (13) - Studie
  (37) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (9) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornadnárodní společnost
  Nedeskriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. druh podniku
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - arp
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorprávnická osoba
  Nedeskriptor legal person
  personne morale
  juristische Person
  Nadřazený deskr. právní postavení
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (13) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (9) - Studie
  (9) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorústředí firmy
  Nedeskriptor head office
  siège social
  Unternehmenssitz
  CENTRÁLA
  ŘEDITELSTVÍ
  REGISTERED OFFICE
  SIèGE DE LA SOCIÉTÉ
  SIèGE DE L'ENTREPRISE
  SIèGE JURIDIQUE
  FIRMENSITZ
  GESCHÄFTSSITZ
  GESELLSCHAFTSSITZ
  Nadřazený deskr. závod
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorzahraniční podnik
  Nedeskriptor foreign enterprise
  entreprise étrangère
  ausländisches Unternehmen
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
  PODNIK SE ZAHRANIČNÍM KAPITÁLEM
  ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOST
  FOREIGN BUSINESS
  FOREIGN UNDERTAKING
  ENTREPRISE à CAPITAL ÉTRANGER
  UNTERNEHMEN MIT AUSLANDSKAPITAL
  Nadřazený deskr. druh podniku
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo