Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpolitika zaměstnanosti
  Nedeskriptor employment policy
  politique de l'emploi
  Beschäftigungspolitik
  POLITIKA PRÁCE
  ZAMĚSTNANOST
  LABOUR POLICY
  POLITIQUE DU TRAVAIL
  ARBEITSBESCHAFFUNGSPOLITIK
  ARBEITSMARKTPOLITIK
  ARBEITSPLATZFLEXIBILITÄT
  Podřazený deskr. vytváření pracovních příležitostí
  přístup k povolání
  hájené zaměstnání
  udržení pracovní příležitosti
  pracovní povolení
  plná zaměstnanost
  komunitární politika zaměstnanosti
  rekvalifikace
  boj proti nezaměstnanosti
  plánování pracovních sil
  změna zaměstnání
  ochrana pracovních příležitostí
  vstup do zaměstnání
  Nadřazený deskr. 4406 zaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (24) - Odborné zprávy
  (32) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (81) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (17) - Učebnice
  (31) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (12) - Konferenční materiály
  (41) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (10) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (12) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorprofesní příprava
  Nedeskriptor vocational training
  formation professionnelle
  berufliche Bildung
  ALTERNAČNÍ PŘÍPRAVA
  ALTERNAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  ODBORNÁ PŘÍPRAVA
  PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA
  ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
  VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
  DISTANCE TRAINING
  E-TRAINING
  MANPOWER TRAINING
  PRE-VOCATIONAL TRAINING
  SANDWICH TRAINING
  E-FORMATION
  FORMATION à DISTANCE
  FORMATION DE LA MAIN-D'œUVRE
  FORMATION EN ALTERNANCE
  FORMATION PRÉPROFESSIONNELLE
  ALTERNIERENDE AUSBILDUNG
  AUSBILDUNG VON ARBEITSKRÄFTEN
  BERUFSAUSBILDUNG
  BERUFSBILDUNGSJAHR
  BERUFSVORBEREITENDE AUSBILDUNG
  E-BERUFSAUSBILDUNG
  FACHAUSBILDUNG
  FACHLICHE AUSBILDUNG
  FERNAUSBILDUNG
  Podřazený deskr. studijní volno
  příprava při zaměstnání
  učňovské vzdělávání
  doplnění kvalifikace
  zaškolování
  průběžná profesní příprava
  řízení schůzí
  schopnost komunikace
  vyjednávací schopnosti
  stylistické schopnosti
  Nadřazený deskr. 4406 zaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (19) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpřestavba průmyslu
  Nedeskriptor industrial conversion
  conversion industrielle
  Umstellung der Industrie
  KONVERZE PODNIKU
  KONVERZE PRŮMYSLU
  PŘEVEDENÍ PRŮMYSLU NA MÍROVOU VÝROBU
  INDUSTRIAL RECONVERSION
  RECONVERSION OF INDUSTRY
  RECONVERSION OF UNDERTAKINGS
  RECONVERSION DES ENTREPRISES
  RECONVERSION D'INDUSTRIE
  RECONVERSION INDUSTRIELLE
  INDUSTRIELLE UMSTELLUNGSMAßNAHME
  INDUSTRIEVERLAGERUNG
  UMSTELLUNG DER UNTERNEHMEN
  Nadřazený deskr. reorganizace průmyslu
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptortechnologická změna
  Nedeskriptor technological change
  changement technologique
  technologischer Wandel
  PŘIZPŮSOBENÍ TECHNICKÉMU POKROKU
  TECHNICKÝ POKROK
  ZMĚNA TECHNOLOGIE
  ADAPTATION TO TECHNICAL PROGRESS
  TECHNICAL PROGRESS
  TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
  ADAPTATION AU PROGRèS TECHNIQUE
  DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  PROGRèS TECHNIQUE
  ANPASSUNG AN DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT
  TECHNISCHER FORTSCHRITT
  TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG
  Nadřazený deskr. technologie
  MikrotezaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo