Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorbankovnictví
  Nedeskriptor banking
  activité bancaire
  Bankgeschäft
  BANKOVNÍ OBCHODY
  BANKOVNÍ OPERACE
  BANKOVNÍ SLUŽBY
  BANKOVNÍ TRANSAKCE
  PENĚŽNICTVÍ
  BANKING OPERATION
  BANKING SERVICES
  BANKING TRANSACTION
  OPÉRATION BANCAIRE
  SERVICE BANCAIRE
  BANKDIENSTLEISTUNG
  BANKTRANSAKTION
  BANKWIRTSCHAFT
  Podřazený deskr. bankovní vklad
  bankovní právo
  devizová transakce
  směnečná arbitráž
  bankovní politika
  elektronické bankovnictví
  bankovní dohled
  bankovní poplatek
  bankovní povolání
  bankovní tajemství
  bankovní systém
  Nadřazený deskr. 2416 úvěrové a finanční instituce
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (3) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (79) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (14) - Sborníky
  (9) - Slovníky jazykové překladové
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (23) - Učebnice
  (24) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (6) - Statistiky
  (3) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (2) - Soubor dokumentů
  (19) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordevizové právo
  Nedeskriptor exchange control
  contrôle des changes
  Devisenkontrolle
  DEVIZOVÉ PŘEDPISY
  DEVIZOVÝ ZÁKON
  KONTROLA NAD DEVIZOVÝMI OPERACEMI
  RÉGLEMENTATION DES CHANGES
  WECHSELKURSSTABILISIERUNG
  Nadřazený deskr. devizová politika
  MikrotezaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (20) - Zákony
  (2) - Nařízení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorfinanční právo
  Nedeskriptor financial legislation
  réglementation financière
  Finanzbestimmung
  FINANČNÍ LEGISLATIVA
  FINANČNÍ ZÁKON
  TRANSACTION REGULATIONS
  DROIT FINANCIER
  LÉGISLATION FINANCIèRE
  RÉGLEMENTATION DES TRANSACTIONS
  FINANZGESETZGEBUNG
  TRANSAKTIONSBESTIMMUNG
  Nadřazený deskr. volný pohyb kapitálu
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - E-kniha
  (20) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Studie
  (35) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Sbírky zákonů
  (6) - Zákony
  (1) - Rozpočty
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkontrola likvidity
  Nedeskriptor liquidity control
  contrôle de liquidité
  Liquiditätskontrolle
  OPERACE NA VOLNÉM TRHU
  POLITIKA VOLNÉHO TRHU
  ŘÍZENÍ LIKVIDITY
  OPEN-MARKET OPERATIONS
  OPEN-MARKET POLICY
  OPÉRATION D'OPEN MARKET
  POLITIQUE D'OPEN MARKET
  OFFENMARKTOPERATION
  OFFENMARKTPOLITIK
  Nadřazený deskr. měnová politika
  MikrotezaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní hospodářské právo
  Nedeskriptor international economic law
  droit international économique
  internationales Wirtschaftsrecht
  MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO
  DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
  Podřazený deskr. mezinárodní obchodní právo
  Nadřazený deskr. 1231 mezinárodní právo
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorobchodní právo
  Nedeskriptor commercial law
  droit commercial
  Handelsrecht
  OBCHODNÍ LEGISLATIVA
  OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  COMMERCIAL LEGISLATION
  LÉGISLATION COMMERCIALE
  HANDELSGESETZBUCH
  HANDELSGESETZGEBUNG
  Podřazený deskr. směnečné právo
  obchodní arbitráž
  obchodní smlouva
  Nadřazený deskr. 2006 obchodní politika
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (17) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (112) - Komentované zákony
  (12) - Kolektivní monografie
  (130) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (98) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (4) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (28) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (26) - Studie
  (132) - Učebnice
  (67) - Zákoníky
  (125) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (10) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (7) - Smlouvy
  (5) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo