Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorantidiskriminační politika
  Nedeskriptor anti-discriminatory measure
  lutte contre la discrimination
  Kampf gegen die Diskriminierung
  ANTIDISKRIMINAČNÍ OPATŘENÍ
  BOJ PROTI DISKRIMINACI
  DISKRIMINACE
  FORMY DISKRIMINACE
  ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE
  OPATŘENÍ PROTI DISKRIMINACI
  ZÁKAZ DISKRIMINACE
  ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
  ANTI-DISCRIMINATION ACT
  DISCRIMINATION
  DISCRIMINATORY TREATMENT
  MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION
  DISCRIMINATION
  TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE
  DISKRIMINIERENDE BEHANDLUNG
  Podřazený deskr. diskriminace na základě pohlaví
  ekonomická diskriminace
  jazyková diskriminace
  politická diskriminace
  rasová diskriminace
  náboženská diskriminace
  ochrana menšin
  etnická diskriminace
  xenofobie
  diskriminace na základě státní příslušnosti
  diskriminace na základě věku
  diskriminace na základě sexuální orientace
  diskriminace na základě zdravotního postižení
  Nadřazený deskr. 1236 práva a svobody
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (2) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (7) - Sborníky
  (17) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  (4) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorantirasistické hnutí
  Nedeskriptor anti-racist movement
  mouvement contre le racisme
  Antirassismusbewegung
  BOJ PROTI RASISMU
  HNUTÍ PROTI RASISMU
  HNUTÍ PROTI RASOVÉ DISKRIMINACI
  PROTIRASISTICKÉ HNUTÍ
  Nadřazený deskr. názorové hnutí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Monografie
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorantisemitismus
  Nedeskriptor anti-semitism
  antisémitisme
  Antisemitismus
  Nadřazený deskr. rasová diskriminace
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (12) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (61) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (25) - Studie
  (1) - Učebnice
  (5) - Úvahy
  (2) - Sebrané spisy
  (1) - CD-ROM
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorapartheid
  Nedeskriptor apartheid
  apartheid
  Apartheid
  BOJ PROTI APARTHEIDU
  Nadřazený deskr. rasová diskriminace
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (5) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorrasismus
  Nedeskriptor racism
  racisme
  Rassismus
  FIGHT AGAINST RACISM
  LUTTE CONTRE LE RACISME
  KAMPF GEGEN DEN RASSISMUS
  Nadřazený deskr. rasová diskriminace
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (2) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (6) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (29) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (9) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (15) - Studie
  (2) - Učebnice
  (5) - Úvahy
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  (1) - Parlamentní materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorrasový konflikt
  Nedeskriptor racial conflict
  conflit racial
  Rassenkonflikt
  Nadřazený deskr. rasová diskriminace
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (4) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo