Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor5211 přírodní prostředí
  Nedeskriptor natural environment
  milieu naturel
  Natürliche Umgebung
  Podřazený deskr. přirozené prostředí
  fyzicko-geografické prostředí
  volná příroda
  přírodní zdroje
  podnebí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorekonomické zdroje
  Nedeskriptor economic resources
  ressource économique
  wirtschaftliche Ressourcen
  HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDKY
  Nadřazený deskr. ekonomické podmínky
  MikrotezaurusMT 1611 ekonomický růst
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (3) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorhospodaření se zdroji
  Nedeskriptor management of resources
  gestion des ressources
  Bewirtschaftung der Ressourcen
  SPRAVOVÁNÍ ZDROJŮ
  Podřazený deskr. oceňování zdrojů
  využívání zdrojů
  nahrazování zdrojů
  Nadřazený deskr. ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormořské zdroje
  Nedeskriptor resources of the sea
  ressource de la mer
  Meeresschätze
  MARINE RESOURCES
  RESSOURCE MARINE
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornerostné zdroje
  Nedeskriptor mineral resources
  ressource minérale
  verfügbare Böden
  DISPONIBILNÍ ZDROJE
  LOŽISKA NERUD
  MINERÁLNÍ ZDROJE
  SUROVINOVÉ ZDROJE
  MINING RESOURCES
  RESSOURCE MINIèRE
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (23) - Studie
  (7) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorobnovitelné zdroje
  Nedeskriptor renewable resources
  ressource renouvelable
  erneuerbare Ressourcen
  NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
  NEVYČERPATELNÉ ZDROJE
  NON-RENEWABLE RESOURCES
  RESSOURCE NON RENOUVELABLE
  NICHT ERNEUERBARE RESSOURCEN
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpůdní zdroje
  Nedeskriptor soil resources
  ressource en sol
  Bodenbestand
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Statistiky
  (2) - Normy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorrostlinné zdroje
  Nedeskriptor plant resources
  ressource végétale
  Pflanzenbestand
  ROSTLINNÉ BOHATSTVÍ
  PFLANZLICHE RESSOURCEN
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorvodní zdroje
  Nedeskriptor water resources
  ressource en eau
  Wasserreserven
  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  VODOHOSPODÁŘSTVÍ
  ZDROJ VODY
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Eseje
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (17) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (11) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (21) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo