Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorekologická politika
  Nedeskriptor environmental policy
  politique de l'environnement
  Umweltpolitik
  OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  POLITIKA NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ
  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
  GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
  UMWELTPFLEGE
  UMWELTSCHUTZPOLITIK
  Podřazený deskr. náklady za znečištění
  ekologické právo
  územní management
  hospodaření se zdroji
  opatření proti plýtvání
  kvalita životního prostředí
  výzkum životního prostředí
  vliv na životní prostředí
  sledování životního prostředí
  předcházení ekologickým rizikům
  ekonomické nástroje životního prostředí
  ekologická politika Společenství
  environmentální ekonomie
  ekologické vzdělávání
  Nadřazený deskr. 5206 ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Bibliografie
  (1) - E-kniha
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (14) - Kolektivní monografie
  (71) - Monografie
  (40) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (14) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (37) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (57) - Studie
  (1) - Sylaby
  (7) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (10) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (5) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Normy
  (9) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhavarijní znečištění
  Nedeskriptor accidental pollution
  pollution accidentelle
  unfallbedingte Umweltverschmutzung
  EKOLOGICKÁ HAVÁRIE
  PRŮMYSLOVÁ HAVÁRIE
  UMWELTSCHÄDEN DURCH UNFÄLLE
  UNFALLBEDINGTE UMWELTSCHÄDEN
  UNFALLBEDINGTE VERSCHMUTZUNG
  Nadřazený deskr. znečišťování životního prostředí
  MikrotezaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (6) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorprůmyslové ekologické riziko
  Nedeskriptor industrial hazard
  risque industriel
  Industriegefahren
  NEBEZPEČÍ POŽÁRU
  NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
  PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE
  PRŮMYSLOVÉ NEBEZPEČÍ
  RIZIKO PRŮMYSLOVÝCH NEHOD
  TECHNICKÉ EKOLOGICKÉ RIZIKO
  TECHNICKÉ NEBEZPEČÍ
  EXPLOSION HAZARD
  EXPLOSION RISK
  FIRE DANGER
  FIRE HAZARD
  FIRE RISK
  RISK OF EXPLOSION
  TECHNOLOGICAL RISK
  TOXIC HAZARD
  TOXIC RISK
  RISQUE D'EXPLOSION
  RISQUE D'INCENDIE
  RISQUE TECHNOLOGIQUE
  RISQUE TOXIQUE
  BRANDGEFAHR
  EXPLOSIONSGEFAHR
  TECHNOLOGISCHE GEFAHREN
  VERGIFTUNGSGEFAHR
  Nadřazený deskr. předcházení ekologickým rizikům
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpřírodní riziko
  Nedeskriptor natural hazard
  risque naturel
  Naturgefahren
  OHROŽENÍ PŘÍRODY
  PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ
  Nadřazený deskr. předcházení ekologickým rizikům
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorřízení rizik
  Nedeskriptor cindynics
  cindynique
  wissenschaftliches Risikomanagement
  HODNOCENÍ RIZIK
  OCEŇOVÁNÍ RIZIK
  RISK MANAGEMENT
  CINDYNOLOGIE
  TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG
  Nadřazený deskr. vědy o Zemi
  MikrotezaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - jdd
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorzásada předběžné opatrnosti
  Nedeskriptor precautionary principle
  principe de précaution
  Vorsorgeprinzip
  PRINCIP PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI
  VORBEUGEPRINZIP
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorzemědělská výrobní politika
  Nedeskriptor agricultural production policy
  politique de la production agricole
  Agrarproduktionspolitik
  PROSTŘEDKY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
  Podřazený deskr. vynětí půdy z produkce
  svaz zemědělských výrobců
  umístění výroby
  názvosloví zemědělských výrobků
  přesměrování zemědělské výroby
  alternativní zemědělská výroba
  refundace výroby
  marketingový rok
  Nadřazený deskr. 5611 zemědělské struktury a zemědělská výroba
  MikrotezaurusMT 5611 zemědělské struktury a zemědělská výroba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo