Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor6806 průmyslová politika a struktura
  Nedeskriptor industrial structures and policy
  politique et structures industrielles
  Industriepolitik und Industriestruktur
  Podřazený deskr. průmyslová politika
  průmyslová výroba
  technická profese
  průmyslová struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordruh podniku
  Nedeskriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Podřazený deskr. živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Nadřazený deskr. 4011 třídění podniků
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorlehký průmysl
  Nedeskriptor light industry
  industrie légère
  Leichtindustrie
  Nadřazený deskr. průmyslová struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (4) - Studie
  (15) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormalá a střední průmyslová odvětví
  Nedeskriptor small and medium industries
  petites et moyennes industries
  Klein- und mittlere Industrie
  KOMUNÁLNÍ PRŮMYSL
  MALÝ A STŘEDNÍ PRŮMYSL
  SMI
  SMI
  SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES
  PMI
  MITTELSTÄNDISCHE INDUSTRIE
  Podřazený deskr. průmyslová malovýroba
  střední podnik
  Nadřazený deskr. průmyslová struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorobchodní a průmyslová komora
  Nedeskriptor chamber of commerce and industry
  chambre de commerce et d'industrie
  Industrie- und Handelskammer
  OBCHODNÍ KOMORA
  CHAMBER OF COMMERCE
  CHAMBRE DE COMMERCE
  HANDELSKAMMER
  Nadřazený deskr. podpora obchodu
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Studie
  (3) - Zákony
  (1) - Protokoly
  (18) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpodnikatel
  Nedeskriptor entrepreneur
  entrepreneur
  Unternehmer
  MAJITEL PODNIKU
  PRŮMYSLNÍK
  ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI
  INDUSTRIALIST
  OWNER OF A BUSINESS
  PROMOTER OF A COMPANY
  CHEF D'ENTREPRISE
  INDUSTRIEL
  PATRON D'ENTREPRISE
  ENTREPRENEUR
  INDUSTRIELLER
  UNTERNEHMENSINHABER
  Nadřazený deskr. struktura podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (18) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (49) - Příručky
  (3) - Rozhovory
  (9) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (10) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (28) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorprůmysl moderní technologie
  Nedeskriptor advanced technology industry
  industrie de pointe
  hoch entwickelte Industrie
  PRŮMYSL S POKROKOVOU TECHNOLOGIÍ
  PRŮMYSL S VYSOKOU TECHNOLOGICKOU ÚROVNÍ
  PRŮMYSL ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE
  SPITZENINDUSTRIE
  Nadřazený deskr. průmyslová struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorprůmyslová ekonomika
  Nedeskriptor industrial economy
  économie industrielle
  Industriewirtschaft
  INDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOST
  PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST
  INDUSTRIAL SOCIETY
  SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
  INDUSTRIEGESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. hospodářství
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Studie
  (5) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorprůmyslový podnik
  Nedeskriptor industrial enterprise
  entreprise industrielle
  Industrieunternehmen
  PRŮMYSLOVÝ ZÁVOD
  INDUSTRIAL BUSINESS
  INDUSTRIAL COMPANY
  INDUSTRIAL UNDERTAKING
  FERTIGUNGSBETRIEB
  GEWERBLICHES UNTERNEHMEN
  INDUSTRIEBETRIEB
  Nadřazený deskr. obor podnikání
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (2) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (5) - Komentované zákony
  (12) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (8) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Studie
  (1) - Úvahy
  (2) - Sbírky zákonů
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorřemeslo
  Nedeskriptor handicrafts
  artisanat
  Handwerk
  Podřazený deskr. řemeslná výroba
  Nadřazený deskr. průmyslová struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (14) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Studie
  (1) - Katalogy
  předmětové heslo

  předmětové heslo