Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorbioetika
  Nedeskriptor bio-ethics
  bioéthique
  Bioethik
  LÉKAŘSKÁ ETIKA
  MEDICAL ETHICS
  ÉTHIQUE MÉDICALE
  MEDIZINISCHE ETHIK
  Podřazený deskr. obchod s orgány
  Nadřazený deskr. společenský život
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (5) - Encyklopedie
  (3) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordoložka svědomí
  Nedeskriptor conscience clause
  clause de conscience
  Gewissensklausel
  KLAUZULE SVĚDOMÍ
  OTÁZKA SVĚDOMÍ
  ZÁSADA SVĚDOMÍ
  CONSCIENTIOUS OBJECTION CLAUSE
  Nadřazený deskr. profesní etika
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorprofesní organizace
  Nedeskriptor organisation of professions
  organisation de la profession
  Organisierung des Berufsstandes
  CECH
  ŘEMESLNICKÝ CECH
  ŽIVNOSTENSKÝ SPOLEK
  ORGANIZATION OF PROFESSIONS
  HANDWERKSKAMMER
  INNUNG
  LANDWIRTSCHAFTSKAMMER
  Podřazený deskr. korporativismus
  profesní komora
  profesní etika
  profesní sdružení
  mezioborová dohoda
  Nadřazený deskr. 4426 pracovně-právní vztahy
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (4) - Staré tisky
  (4) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (3) - isn
  (10) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorslužební tajemství
  Nedeskriptor professional secret
  secret professionnel
  Berufsgeheimnis
  DŮVĚRNOST INFORMACÍ
  LÉKAŘSKÉ TAJEMSTVÍ
  PROFESNÍ TAJEMSTVÍ
  SLIB MLČENLIVOSTI
  SECRET MÉDICAL
  ÄRZTLICHE SCHWEIGEPFLICHT
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo