Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptoraudiovizuální pirátství
  Nedeskriptor audiovisual piracy
  piratage audiovisuel
  audiovisuelle Piraterie
  FALŠOVANÁ NAHRÁVKA
  FALŠOVANÁ VIDEOKAZETA
  PIRÁTSKÁ NAHRÁVKA
  PIRÁTSKÉ VIDEOKAZETY
  AUDIO-VISUAL PIRACY
  PIRATAGE AUDIO-VISUEL
  RAUBKOPIE
  Nadřazený deskr. audiovizuální politika
  MikrotezaurusMT 3226 komunikace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorduševní vlastnictví
  Nedeskriptor intellectual property
  propriété intellectuelle
  geistiges Eigentum
  PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
  DROIT INTELLECTUEL
  SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS
  Podřazený deskr. autorské právo
  průmyslové vlastnictví
  Nadřazený deskr. 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (11) - Kolektivní monografie
  (44) - Monografie
  (23) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (13) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (13) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (10) - Zákony
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (2) - Normy
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorinformační legislativa
  Nedeskriptor law relating to information
  droit de l'information
  Informationsrecht
  PRÁVO NA ODPOVĚĎ
  TISKOVÉ PRÁVO
  TISKOVÝ ZÁKON
  ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
  PRESS LAW
  RIGHT OF REPLY
  DROIT DE LA PRESSE
  DROIT DE RÉPONSE
  PRESSERECHT
  Nadřazený deskr. informační politika
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (9) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (8) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (3) - Učebnice
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkulturní výjimka
  Nedeskriptor cultural exception
  exception culturelle
  kulturelle Ausnahme
  DOLOŽKA O VÝJIMCE V KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH
  EXCEPTION CLAUSE FOR CULTURAL MATTERS
  AUSNAHME AUS KULTURELLEN GRÜNDEN
  Nadřazený deskr. kulturní politika
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorliterární a umělecké vlastnictví
  Nedeskriptor literary and artistic property
  propriété littéraire et artistique
  literarisches und künstlerisches Eigentum
  LITERÁRNÍ A UMĚLECKÝ MAJETEK
  ARTISTIC AND LITERARY PROPERTY
  PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
  Nadřazený deskr. kulturní politika
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (7) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (4) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorochrana dat
  Nedeskriptor data protection
  protection des données
  Datensicherung
  BEZPEČNOST DAT
  BEZPEČNOST INFORMACÍ
  OCHRANA INFORMACÍ
  ZABEZPEČENÍ DAT
  ZAJIŠTĚNÍ DAT
  GDPR
  SECURITY OF INFORMATION
  SÉCURITÉ DES DONNÉES
  SÉCURITÉ INFORMATIQUE
  DATENSICHERHEIT
  SICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
  Nadřazený deskr. zpracování dat
  MikrotezaurusMT 3236 Informatika
  Verze5
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Bibliografie
  (2) - Judikáty
  (16) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (46) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (9) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (7) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Normy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpočítačové pirátství
  Nedeskriptor computer piracy
  piratage informatique
  Computer-Piraterie
  HACKER
  KOMPUTEROVÉ PIRÁTSTVÍ
  NELEGÁLNĚ UŽÍVANÝ SOFTWARE
  POČÍTAČOVÁ PIRATELA
  POČÍTAČOVÝ PIRÁT
  SOFTWARE MISUSE
  COPIE ILLICITE DE LOGICIEL
  DÉTOURNEMENT DE LOGICIEL
  ENTWENDUNG VON COMPUTERPROGRAMMEN
  SOFTWARE-PIRATERIE
  Nadřazený deskr. počítačová kriminalita
  MikrotezaurusMT 3236 Informatika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (1) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorprávo na opětný prodej originálu uměleckého díla
  Nedeskriptor artist's resale right
  droit de suite
  Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerkes
  OPĚTNÝ PRODEJ ORIGINÁLU
  FOLGERECHT
  Nadřazený deskr. autorské právo
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorreprodukování
  Nedeskriptor duplicating
  reproduction
  Reproduktion
  KOPIE
  REPRODUKCE
  REPRODUKČNÍ TECHNIKA
  REPRODUCTION
  REPROGRAPHIE
  REPROGRAFIE
  VERVIELFÄLTIGUNG
  Nadřazený deskr. informace
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo