Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordelegované zákonodárství
  Nedeskriptor delegated legislation
  législation déléguée
  übertragene Gesetzgebungsbefugnis
  PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorministerská odpovědnost
  Nedeskriptor ministerial responsibility
  responsabilité ministérielle
  Ministerverantwortlichkeit
  ODPOVĚDNOST MINISTRA
  ODPOVĚDNOST VLÁDY
  GOVERNMENT RESPONSIBILITY
  RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptornařizovací moc
  Nedeskriptor statutory power
  pouvoir réglementaire
  Verordnungsbefugnis
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpravomoc instituce
  Nedeskriptor competence of the institution
  compétence institutionnelle
  institutionelle Zuständigkeit
  INSTITUCIONÁLNÍ KOMPETENCE
  Podřazený deskr. dělba pravomocí
  Nadřazený deskr. činnost základních institucí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Eseje
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorprováděcí pravomoc
  Nedeskriptor power of implementation
  pouvoir d'exécution
  Ausführungsbefugnis
  Nadřazený deskr. politická moc
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorrozhodovací pravomoc
  Nedeskriptor power of decision
  pouvoir de décision
  Entscheidungsbefugnis
  Nadřazený deskr. politická moc
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (3) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorsprávní kontrola
  Nedeskriptor administrative control
  contrôle administratif
  Verwaltungskontrolle
  SPRÁVNÍ DOZOR
  KONTROLLE DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorvládní návrh zákona
  Nedeskriptor government bill
  projet de loi
  Gesetzesvorlage der Regierung
  VLÁDNÍ PŘEDLOHA ZÁKONA
  Nadřazený deskr. zákonodárná iniciativa
  MikrotezaurusMT 0426 práce parlamentu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - Plány
  (2) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorvládní politika
  Nedeskriptor government policy
  politique gouvernementale
  Regierungspolitik
  PUBLIC POLICY
  POLITIQUE DE L'ÉTAT
  POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
  POLITIK DER REGIERUNG
  POLITIK DES STAATES
  Podřazený deskr. demokratizace
  vládní program
  vztah mezi církví a státem
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze5
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (4) - Biografie
  (1) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (36) - Monografie
  (1) - Příručky
  (3) - Projevy
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (12) - Studie
  (3) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Plány
  (7) - Soubor dokumentů
  (7) - Vládní materiály
  (7) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorvnitřní politika
  Nedeskriptor domestic policy
  politique intérieure
  Innenpolitik
  DOMÁCÍ POLITIKA
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (8) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (3) - Korespondence
  (6) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (10) - Kolektivní monografie
  (60) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (18) - Příručky
  (12) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (4) - Rozhovory
  (27) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (19) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (1) - Dizertační práce
  (6) - Katalogy
  (2) - Protokoly
  (11) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo