Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorlegislativa
  Nedeskriptor legislation
  législation
  Gesetzgebung
  PRÁVNÍ NORMY
  PRÁVNÍ PŘEDPISY
  ZÁKONODÁRSTVÍ
  LEGAL ASPECT
  LEGISLATIVE ACT
  LEGISLATIVE PROVISION
  ACTE LÉGISLATIF
  ASPECT JURIDIQUE
  DISPOSITION LÉGISLATIVE
  GESETZESBESTIMMUNG
  GESETZESVORSCHRIFT
  GESETZGEBUNGSAKT
  GESETZLICHE BESTIMMUNG
  GESETZLICHE VORSCHRIFT
  RECHTLICHER ASPEKT
  Podřazený deskr. národní právo
  zákon
  vyhláška
  nařízení
  právní předpisy místní správy
  regionální právo
  zákonem chráněná práva
  Nadřazený deskr. prameny práva
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Alba
  (5) - Almanachy
  (5) - Bibliografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (5) - Encyklopedie
  (8) - Jednací řády
  (29) - Judikáty
  (957) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (10) - Kolektivní monografie
  (174) - Monografie
  (13) - Odborné zprávy
  (276) - Příručky
  (8) - Přednášky
  (29) - Rejstříky
  (20) - Ročenky - monografie
  (43) - Sborníky
  (11) - Separáty
  (7) - Skripta
  (11) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Staré tisky
  (79) - Studie
  (15) - Slovníky jazykové výkladové
  (53) - Učebnice
  (134) - Zákoníky
  (95) - Sbírky zákonů
  (1000+) - Zákony
  (16) - Zákonná opatření
  (6) - Konferenční materiály
  (12) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Charty
  (1) - Mezinárodní dohody
  (44) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (70) - Směrnice
  (15) - Ústavy
  (39) - Vyhlášky
  (1) - Smlouvy
  (27) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (8) - Normy
  (36) - Parlamentní materiály
  (1) - Plány
  (107) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormístní orgány státní správy
  Nedeskriptor local government
  administration locale
  Gemeindeverwaltung
  MĚSTSKÁ RADA
  MĚSTSKÁ SPRÁVA
  MĚSTSKÝ ÚŘAD
  MÍSTNÍ SPRÁVA
  MÍSTNÍ ÚŘAD
  NÁRODNÍ VÝBOR
  OBECNÍ SPRÁVA
  OBECNÍ ÚŘAD
  OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
  OKRESNÍ SPRÁVA
  OKRESNÍ ÚŘAD
  ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVY
  POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD
  SPRÁVA OBCE
  COUNTY COUNCIL
  LOCAL ADMINISTRATION
  LOCAL POWERS
  MUNICIPAL AUTHORITY
  TOWN COUNCIL
  ADMINISTRATION COMMUNALE
  ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE
  ADMINISTRATION MUNICIPALE
  AUTORITÉ LOCALE
  CONSEIL MUNICIPAL
  MUNICIPALITÉ
  POUVOIRS LOCAUX
  BEZIRKSBEHÖRDE
  DEPARTEMENTSVERWALTUNG
  KOMMUNALVERWALTUNG
  KREISVERWALTUNG
  ORTSBEHÖRDE
  STADTVERWALTUNG
  Nadřazený deskr. veřejná správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (24) - Almanachy
  (1) - Jednací řády
  (40) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (92) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (116) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (63) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (4) - Skripta
  (3) - Seznamy
  (61) - Studie
  (14) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (56) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (3) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (1) - isn
  (1) - Ústavy
  (2) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorsprávní celek
  Nedeskriptor regional and local authorities
  collectivité territoriale
  Gebietskörperschaft
  ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
  ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKA
  REGIONAL SUBDIVISION
  SUBDIVISION TERRITORIALE
  Podřazený deskr. obec
  hrabství
  departement
  zámořský departement
  zámořské země a území
  provincie
  region
  zámořské teritorium
  samosprávná obec
  místní zastupitelstvo
  regionální celek
  sdružování měst a obcí
  teritoriální enkláva
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (16) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (8) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (2) - Skripta
  (14) - Seznamy
  (10) - Studie
  (47) - Zákony
  (1) - Mapy
  (21) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  předmětové heslo

  předmětové heslo