Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4426 pracovně-právní vztahy
  Nedeskriptor labour law and labour relations
  relation et droit du travail
  Arbeitsrecht und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern
  Podřazený deskr. pracovní právo
  profesní organizace
  pracovní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordisciplinární právo
  Nedeskriptor disciplinary proceedings
  procédure disciplinaire
  Disziplinarverfahren
  DISCIPLÍNA ÚŘEDNÍKŮ
  DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
  KÁRNÉ PROVINĚNÍ
  KÁRNÉ ŘÍZENÍ
  KÁRNÝ ŘÁD
  KÁZEŇSKÉ ŘÍZENÍ
  KÁZEŇSKÝ ZÁKON
  DISCIPLINARY HEARING
  DISCIPLINARY INVESTIGATION
  DISCIPLINARY LAW
  DISCIPLINARY PROCEDURE
  ACTION DISCIPLINAIRE
  DROIT DISCIPLINAIRE
  ENQUêTE DISCIPLINAIRE
  DISZIPLINARGERICHTLICHES VERFAHREN
  DISZIPLINARRECHT
  DISZIPLINARUNTERSUCHUNG
  DISZIPLINARVORGEHEN
  Nadřazený deskr. správní právo
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (9) - Příručky
  (1) - Separáty
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormezinárodní pracovní právo
  Nedeskriptor international labour law
  droit international du travail
  internationales Arbeitsrecht
  MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ ZÁKONY
  Nadřazený deskr. 1231 mezinárodní právo
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (19) - Monografie
  (2) - Příručky
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorodborová práva
  Nedeskriptor trade union rights
  droits syndicaux
  Gewerkschaftsrechte
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorpracovní inspekce
  Nedeskriptor labour inspectorate
  inspection du travail
  Gewerbeaufsicht
  ZÁVODNÍ KONTROLA
  INSPEKCE PRÁCE
  ŽIVNOSTENSKÝ DOHLED
  FACTORY INSPECTORATE
  INDUSTRIAL INSPECTORATE
  ARBEITSAUFSICHT
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (15) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (3) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpracovní soud
  Nedeskriptor labour tribunal
  juridiction du travail
  Arbeitsgerichtsbarkeit
  ČLEN SMÍRČÍ KOMISE
  ŽIVNOSTENSKÝ SOUD
  ŽIVNOSTENSKÝ SOUDCE
  INDUSTRIAL TRADE COURT
  INDUSTRIAL TRIBUNAL
  CONSEIL DE PRUD'HOMMES
  PRUD'HOMMES
  TRIBUNAL DU TRAVAIL
  ARBEITSGERICHT
  Nadřazený deskr. obecný soud
  MikrotezaurusMT 1226 organizace justice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (33) - Judikáty
  (7) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorprávo na stávku
  Nedeskriptor right to strike
  droit de grève
  Streikrecht
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorslužební tajemství
  Nedeskriptor professional secret
  secret professionnel
  Berufsgeheimnis
  DŮVĚRNOST INFORMACÍ
  LÉKAŘSKÉ TAJEMSTVÍ
  PROFESNÍ TAJEMSTVÍ
  SLIB MLČENLIVOSTI
  SECRET MÉDICAL
  ÄRZTLICHE SCHWEIGEPFLICHT
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorsociální audit
  Nedeskriptor social audit
  bilan social
  Sozialbilanz
  SOCIÁLNÍ BILANCE
  SOCIAL ACCOUNTS
  SOCIAL REPORT
  Nadřazený deskr. pracovní právo
  MikrotezaurusMT 4426 pracovně-právní vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  (8) - Statistiky
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo