Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4406 zaměstnanost
  Nedeskriptor employment
  emploi
  Beschäftigung
  Podřazený deskr. profesní příprava
  politika zaměstnanosti
  skončení pracovního poměru
  struktura zaměstnanosti
  nezaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorboj proti nezaměstnanosti
  Nedeskriptor fight against unemployment
  lutte contre le chômage
  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
  Podřazený deskr. sdílení pracovních míst
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorhájené zaměstnání
  Nedeskriptor designated employment
  emploi réservé
  Pflichtplatz
  HÁJENÉ MÍSTO
  PROTECTED JOB
  EMPLOI PROTÉGÉ
  GESCHÜTZTER ARBEITSPLATZ
  PFLICHTQUOTE
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkomunitární politika zaměstnanosti
  Nedeskriptor Community employment policy
  politique communautaire de l'emploi
  Beschäftigungspolitik der Gemeinschaft
  POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SPOLEČENSTVÍ
  SPOLEČENSTEVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
  Podřazený deskr. svoboda usazování
  volný pohyb pracovníků
  svoboda poskytovat služby
  uznání dokladů o odborné kvalifikaci
  Výbor pro zaměstnanost a trh práce
  evropská strategie zaměstnanosti
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (5) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorobecně prospěšný podnik
  Nedeskriptor partly nationalised undertaking
  entreprise d'intérêt collectif
  gemeinnütziges Unternehmen
  ENTREPRISE D'INTÉRêT COLLECTIF
  PARTLY NATIONALIZED UNDERTAKING
  BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT
  OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorplánování pracovních sil
  Nedeskriptor manpower planning
  planification de la main-d'œuvre
  Beschäftigungsplanung
  PLÁN ZAMĚSTNANOSTI
  PLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
  EMPLOYMENT PLANNING
  PLANIFICATION DE L'EMPLOI
  ANPASSUNGSFÄHIGKEIT DER ARBEITSKRÄFTE
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorplná zaměstnanost
  Nedeskriptor full employment
  plein-emploi
  Vollbeschäftigung
  PLEIN EMPLOI
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpracovní povolení
  Nedeskriptor work permit
  permis de travail
  Arbeitserlaubnis
  ARBEITSGENEHMIGUNG
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (8) - Studie
  (35) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorpřístup k povolání
  Nedeskriptor access to a profession
  accès à la profession
  Zugang zum Beruf
  DOSTUPNOST OBORU
  DOSTUPNOST PROFESE
  PŘÍSTUP K OBORU
  PŘÍSTUP K PROFESI
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo