Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Nedeskriptor research and intellectual property
  recherche et propriété intellectuelle
  Forschung und geistiges Eigentum
  Podřazený deskr. politika výzkumu
  duševní vlastnictví
  výzkum
  kosmická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  Nedeskriptor COST
  COST
  COST
  COST
  COOPÉRATION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
  Nadřazený deskr. politika výzkumu
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkomunitární politika pro výzkum
  Nedeskriptor Community research policy
  politique communautaire de la recherche
  Forschungspolitik der Gemeinschaft
  SPOLEČNÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
  COMMON RESEARCH PROGRAMME
  PROGRAMME COMMUN DE RECHERCHE
  GEMEINSAMES FORSCHUNGSPROGRAMM
  Podřazený deskr. Výbor pro vědecký a technický výzkum
  Nadřazený deskr. politika výzkumu
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorprůmyslová politika
  Nedeskriptor industrial policy
  politique industrielle
  Industriepolitik
  INDUSTRIESTRUKTURPOLITIK
  Podřazený deskr. rozvoj průmyslu
  financování průmyslu
  industrializace
  průmyslová infrastruktura
  modernizace průmyslu
  průmyslové plánování
  výrobní cena
  průmyslový projekt
  meziodvětvové vztahy
  reorganizace průmyslu
  průmyslová politika ES
  rozmístění průmyslu
  technologický areál
  průmyslová revoluce
  statistika průmyslu
  Nadřazený deskr. 6806 průmyslová politika a struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (27) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (7) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (46) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorrozpočet na výzkum
  Nedeskriptor research budget
  budget de la recherche
  Forschungsetat
  ROZPOČET NA VĚDU A VÝZKUM
  RESEARCH APPROPRIATION
  CRÉDIT DE RECHERCHE
  FORSCHUNGSBUDGET
  FORSCHUNGSDARLEHEN
  Nadřazený deskr. politika výzkumu
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptortechnologický areál
  Nedeskriptor technology park
  parc technologique
  Technologiepark
  TECHNOLOGICKÉ STŘEDISKO
  TECHNOLOGICKÝ PARK
  SCIENCE PARK
  PARC SCIENTIFIQUE
  PÔLE TECHNOLOGIQUE
  TECHNOPOLE
  TECHNOLOGIEZENTRUM
  Nadřazený deskr. průmyslová politika
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvědecká spolupráce
  Nedeskriptor scientific cooperation
  coopération scientifique
  wissenschaftliche Zusammenarbeit
  VĚDECKÁ KOOPERACE
  Podřazený deskr. vědecká výměna
  Nadřazený deskr. politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - isn
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorvědecká výměna
  Nedeskriptor scientific exchange
  échange scientifique
  wissenschaftlicher Austausch
  VÝMĚNA VĚDCŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH POZNATKŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
  EXCHANGE OF RESEARCH WORKERS
  ÉCHANGE DE CHERCHEURS
  AUSTAUSCH VON FORSCHERN
  AUSTAUSCH VON WISSENSCHAFTLERN
  Nadřazený deskr. vědecká spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorvědecký pokrok
  Nedeskriptor scientific progress
  progrès scientifique
  wissenschaftlicher Fortschritt
  Nadřazený deskr. politika výzkumu
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (14) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (4) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo