Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0411 politická strana
  Nedeskriptor political party
  parti politique
  Politische Partei
  Podřazený deskr. organizace strany
  politická strana
  politické zaměření
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordemokratická strana
  Nedeskriptor Democratic Party
  parti démocrate
  demokratische Partei
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Charty
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorekologická strana
  Nedeskriptor Ecology Party
  parti écologiste
  Umweltpartei
  STRANA ZELENÝCH
  ZELENÁ STRANA
  ZELENÍ
  DIE GRÜNEN
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorevropská strana
  Nedeskriptor European party
  parti européen
  europäische Partei
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorextrémistická strana
  Nedeskriptor extremist party
  parti extrémiste
  extremistische Partei
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (10) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorkomunistická strana
  Nedeskriptor Communist Party
  parti communiste
  kommunistische Partei
  KSS
  KSSS
  MARXISTICKÁ STRANA
  DEUTSCHE KOMMUNISTISCHE PARTEI
  DKP
  KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (KPD) (1919-1968)
  BUND DER KOMMUNISTEN (1847-1852)
  SVAZ KOMUNISTŬ (1847-1852)
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (1) - Alba
  (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (18) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (2) - Faksimile
  (1) - Korespondence
  (8) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (4) - Kolektivní monografie
  (164) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (39) - Příručky
  (60) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (69) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (44) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (45) - Výbor z díla
  (33) - Sebrané spisy
  (64) - Konferenční materiály
  (1) - Komuniké
  (5) - Protokoly
  (3) - Směrnice
  (11) - isn
  (2) - Parlamentní materiály
  (13) - Soubor dokumentů
  (6) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (6) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorkonzervativní strana
  Nedeskriptor Conservative Party
  parti conservateur
  konservative Partei
  TORY PARTY
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (5) - Monografie
  (1) - Projevy
  (5) - Sborníky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorkřesťansko-demokratická strana
  Nedeskriptor Christian Democratic Party
  parti démocrate-chrétien
  christlich-demokratische Partei
  KŘESŤANSKODEMOKRATICKÁ UNIE
  KŘESŤANSKOSOCIÁLNÍ STRANA
  KŘESŤANSKOSOCIÁLNÍ UNIE
  KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ
  CDU
  CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
  CHRISTLICH SOZIALE UNION IN BAYERN
  CSU
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Biografie
  (14) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (7) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Úvahy
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - isn
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorlabouristická strana
  Nedeskriptor Labour Party
  parti travailliste
  Arbeiterpartei
  LABOURISTÉ
  STRANA PRÁCE
  LABOUR-PARTEI
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorliberální strana
  Nedeskriptor Liberal Party
  parti libéral
  liberale Partei
  LIBERÁLOVÉ
  STRANA SVOBODNÝCH DEMOKRATŮ
  FDP
  FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI
  Nadřazený deskr. politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo