Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorhospodářská podpora
  Nedeskriptor economic support
  soutien économique
  wirtschaftliche Stützung
  DOTACE
  EKONOMICKÁ PODPORA
  EKONOMICKÁ VÝPOMOC
  EKONOMICKÝ PŘÍDAVEK
  EKONOMICKÝ PŘÍSPĚVEK
  POSKYTOVÁNÍ POMOCI
  PŘÍSPĚVEK
  SUBVENCE
  AID
  GRANTING OF AID
  SUBVENTION
  AIDE
  SUBVENTION
  BEIHILFE
  BEIHILFEGEWÄHRUNG
  SUBVENTION
  ZUSCHUSS
  Podřazený deskr. podpora zaměstnanosti
  podpora vývozu
  investiční podpora
  podpora modernizace
  podpora výroby
  podpora podnikání
  pomoc Společenství
  státní podpora
  regionální pomoc
  podpora sektorové ekonomiky
  podpora transformace
  podpora restrukturalizace
  podpora odbytu
  podpora průmyslu
  Nadřazený deskr. 1606 hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorintervenční politika
  Nedeskriptor intervention policy
  politique d'intervention
  Interventionspolitik
  DIRIGISMUS
  INTERVENCIONISTICKÁ POLITIKA
  INTERVENČNÍ OPATŘENÍ
  POLITIKA STÁTNÍCH ZÁSAHŮ V EKONOMICE
  STÁTNÍ INTERVENCIONISMUS
  STATE INTERVENTION
  INTERVENTIONISM
  INTERVENTION DE L'ÉTAT
  INTERVENTIONNISME
  INTERVENTIONISMUS
  Podřazený deskr. podpůrná politika
  Nadřazený deskr. hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpodpora zemědělských cen
  Nedeskriptor farm price support
  soutien des prix agricoles
  Agrarpreisstützung
  PODPORA AGRÁRNÍCH CEN
  SUBVENCE ZEMĚDĚLSKÝCH CEN
  AGRICULTURAL PRICE SUPPORT
  Nadřazený deskr. zemědělská měnová politika
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorrežim pomoci
  Nedeskriptor aid system
  régime d'aide
  Beihilferegelung
  ORGANIZACE POMOCI
  POSKYTNUTÍ POMOCI
  POSOUZENÍ VÝŠE POMOCI
  ROZSAH POMOCI
  STANOVENÍ POMOCI
  STANOVENÍ VÝŠE POMOCI
  VŠEOBECNÝ SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ POMOCI
  VYHODNOCENÍ POMOCI
  ŽÁDOST O POMOC
  APPLICATION FOR AID
  FIXING THE AMOUNT OF AID
  GENERAL AID SCHEME
  REQUEST FOR AID
  DEMANDE D'AIDE
  FIXATION DE L'AIDE
  RÉGIME GÉNÉRAL DES AIDES
  ALLGEMEINE BEIHILFEREGELUNG
  ERSUCHEN UM HILFE
  FESTSETZUNG DER BEIHILFE
  Podřazený deskr. podmínky pomoci
  koordinace poskytování pomoci
  nevratná pomoc
  financování pomoci
  dárce
  program pomoci
  rozdělení pomoci
  pozastavení pomoci
  použití pomoci
  přijímací země
  hodnocení pomocí
  Nadřazený deskr. politika pomoci
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorspolečná zemědělská politika
  Nedeskriptor common agricultural policy
  politique agricole commune
  gemeinsame Agrarpolitik
  SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ TRH
  SZP
  ZELENÁ EVROPA
  CAP
  COMMON AGRICULTURAL MARKET
  GREEN EUROPE
  EUROPE VERTE
  MARCHÉ COMMUN AGRICOLE
  PAC
  GAP
  GEMEINSAMER AGRARMARKT
  GEMEINSAMER MARKT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE
  GRÜNES EUROPA
  Podřazený deskr. společná organizace trhu
  zemědělská měnová politika
  reforma společné zemědělské politiky
  rozvojový plán podniku
  Nadřazený deskr. 5606 zemědělská politika
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorzemědělská výrobní politika
  Nedeskriptor agricultural production policy
  politique de la production agricole
  Agrarproduktionspolitik
  PROSTŘEDKY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
  Podřazený deskr. vynětí půdy z produkce
  svaz zemědělských výrobců
  umístění výroby
  názvosloví zemědělských výrobků
  přesměrování zemědělské výroby
  alternativní zemědělská výroba
  refundace výroby
  marketingový rok
  Nadřazený deskr. 5611 zemědělské struktury a zemědělská výroba
  MikrotezaurusMT 5611 zemědělské struktury a zemědělská výroba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo