Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorfinancování podniku
  Nedeskriptor corporate finance
  financement de l'entreprise
  Unternehmensfinanzierung
  FINANCE PRÁVNICKÝCH OSOB
  KORPORATIVNÍ FINANCE
  PODNIKOVÉ FINANCE
  Podřazený deskr. startovní kapitál
  Nadřazený deskr. politika financování
  MikrotezaurusMT 2426 financování a investice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská podpora
  Nedeskriptor economic support
  soutien économique
  wirtschaftliche Stützung
  DOTACE
  EKONOMICKÁ PODPORA
  EKONOMICKÁ VÝPOMOC
  EKONOMICKÝ PŘÍDAVEK
  EKONOMICKÝ PŘÍSPĚVEK
  POSKYTOVÁNÍ POMOCI
  PŘÍSPĚVEK
  SUBVENCE
  AID
  GRANTING OF AID
  SUBVENTION
  AIDE
  SUBVENTION
  BEIHILFE
  BEIHILFEGEWÄHRUNG
  SUBVENTION
  ZUSCHUSS
  Podřazený deskr. podpora zaměstnanosti
  podpora vývozu
  investiční podpora
  podpora modernizace
  podpora výroby
  podpora podnikání
  pomoc Společenství
  státní podpora
  regionální pomoc
  podpora sektorové ekonomiky
  podpora transformace
  podpora restrukturalizace
  podpora odbytu
  podpora průmyslu
  Nadřazený deskr. 1606 hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpodniková politika
  Nedeskriptor business policy
  politique de l'entreprise
  Unternehmenspolitik
  BETRIEBSPOLITIK
  Podřazený deskr. konkurenceschopnost
  mezipodniková spolupráce
  vedení společnosti
  správa podniku
  umístění podniku
  modernizace podniku
  přemístění podniku
  budování podniku
  social labelling
  sociální odpovědnost podniků
  podniková kultura
  přesun průmyslu do zahraničí
  Nadřazený deskr. 4006 organizace podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (22) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (19) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (10) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpodnik v potížích
  Nedeskriptor company in difficulties
  entreprise en difficulté
  Unternehmen in Schwierigkeiten
  SPOLEČNOST V OBCHODNÍCH POTÍŽÍCH
  SPOLEČNOST V POTÍŽÍCH
  Nadřazený deskr. předmět podnikání
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorprůmyslová politika
  Nedeskriptor industrial policy
  politique industrielle
  Industriepolitik
  INDUSTRIESTRUKTURPOLITIK
  Podřazený deskr. rozvoj průmyslu
  financování průmyslu
  industrializace
  průmyslová infrastruktura
  modernizace průmyslu
  průmyslové plánování
  výrobní cena
  průmyslový projekt
  meziodvětvové vztahy
  reorganizace průmyslu
  průmyslová politika ES
  rozmístění průmyslu
  technologický areál
  průmyslová revoluce
  statistika průmyslu
  Nadřazený deskr. 6806 průmyslová politika a struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (27) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (7) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (46) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorprůmyslová restrukturalizace
  Nedeskriptor industrial restructuring
  restructuration industrielle
  Umstrukturierung der Industrie
  PLÁN RESTRUKTURALIZACE
  ZMĚNA STRUKTURY PRŮMYSLU
  INDUSTRIAL CHANGE
  RESTRUCTURING PLAN
  MUTATION INDUSTRIELLE
  PLAN DE RESTRUCTURATION
  INDUSTRIELLE STRUKTURWANDLUNG
  UMSTRUKTURIERUNGSPLAN
  Nadřazený deskr. reorganizace průmyslu
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorsoutěžní politika
  Nedeskriptor competition policy
  politique de la concurrence
  Wettbewerbspolitik
  HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
  KONKURENČNÍ POLITIKA
  Podřazený deskr. soutěž
  volná soutěž
  Nadřazený deskr. 4031 soutěž, konkurence
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (15) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (10) - Studie
  (13) - Učebnice
  (7) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo