Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpolitická strana
  Nedeskriptor political party
  parti politique
  politische Partei
  FORMATION POLITIQUE
  PARTEI
  POLITIKKUNDE
  POLITISCHE BILDUNG
  Podřazený deskr. komunistická strana
  konzervativní strana
  demokratická strana
  křesťansko-demokratická strana
  ekologická strana
  evropská strana
  liberální strana
  republikánská strana
  sociálně-demokratická strana
  socialistická strana
  labouristická strana
  radikální strana
  nacionalistická strana
  extrémistická strana
  mimoparlamentní strana
  monarchistická strana
  regionalistická strana
  Nadřazený deskr. 0411 politická strana
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (5) - Bibliografie
  (13) - Biografie
  (1) - Bakalářské práce
  (3) - Deklarace
  (13) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (5) - Korespondence
  (3) - Komentované zákony
  (11) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (36) - Kolektivní monografie
  (279) - Monografie
  (15) - Odborné zprávy
  (41) - Příručky
  (23) - Projevy
  (20) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (88) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (10) - Skripta
  (6) - Seznamy
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (152) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Slovníky zkratek
  (16) - Učebnice
  (13) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (5) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Dizertační práce
  (1) - Diplomová práce
  (4) - Statistiky
  (3) - Organizační řády
  (6) - Protokoly
  (13) - isn
  (2) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (15) - Parlamentní materiály
  (5) - Plány
  (27) - Soubor dokumentů
  (2) - Teze
  (9) - Výroční zprávy
  (4) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpolitická většina
  Nedeskriptor political majority
  majorité politique
  politische Mehrheit
  MAJORITA
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorsložení parlamentu
  Nedeskriptor composition of parliament
  composition du Parlement
  Zusammensetzung des Parlaments
  ORGÁNY PARLAMENTU
  PARLAMENTNÍ ORGÁNY
  SESTAVA PARLAMENTU
  SKLADBA PARLAMENTU
  STRUKTURA PARLAMENTU
  Podřazený deskr. parlamentní výbor
  parlamentní klub
  nezávislý
  parlamentní delegace
  úřad parlamentu
  komora parlamentu
  konference předsedů
  Nadřazený deskr. 0421 parlament
  MikrotezaurusMT 0421 parlament
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (4) - Bibliografie
  (1) - Encyklopedie
  (9) - Jednací řády
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (44) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (39) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Průvodce
  (20) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (6) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (21) - Studie
  (6) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Organizační řády
  (1) - Ústavy
  (2) - jdd
  (10) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvolební předpoklad
  Nedeskriptor voting intentions
  intention de vote
  Wählerwille
  PRŮZKUM VOLEBNÍCH PREFERENCÍ
  VOLEBNÍ PRŮZKUM
  VOTER POLL
  VOTER SURVEY
  ENQUêTE ÉLECTORALE
  SONDAGE ÉLECTORAL
  WAHLUMFRAGE
  Nadřazený deskr. hlasování
  MikrotezaurusMT 0416 volební soustava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Protokoly
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorzájmová skupina
  Nedeskriptor interest group
  groupe d'intérêt
  Interessengruppe
  LOBBY
  NÁTLAKOVÁ SKUPINA
  LOBBY
  PRESSURE GROUP
  GROUPE DE PRESSION
  LOBBY
  LOBBY
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (12) - Sborníky
  (18) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo