Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor3216 organizace školství
  Nedeskriptor organisation of teaching
  organisation de l'enseignement
  Organisation des Unterrichtswesens
  Podřazený deskr. organizace školství
  učební pomůcka
  školní práce
  školní život
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptororganizace školního roku
  Nedeskriptor planning of the school year
  calendrier scolaire
  schulischer Zeitplan
  ROZVRH HODIN
  ŠKOLNÍ ROK
  ŠKOLNÍ ROZVRH
  ALLOCATION OF SCHOOL TIME
  AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE
  EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE
  FERIENORDNUNG
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (38) - Seznamy
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpočet žáků
  Nedeskriptor number of pupils
  effectif scolaire
  Schülerzahl
  POČET ŠKOLÁKŮ
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpolitika vzdělávání
  Nedeskriptor education policy
  politique de l'éducation
  Bildungspolitik
  VZDĚLÁVACÍ POLITIKA
  ÉDUCATION NATIONALE
  NATIONALES BILDUNGSWESEN
  Podřazený deskr. náklady na vzdělávání
  přístup ke vzdělání
  demokratizace vzdělání
  délka studia
  srovnávací vzdělávání
  rovnocennost diplomů
  alfabetizace
  školská legislativa
  plánování vzdělávání
  uznání diplomu
  školní vzdělávání
  výběr žáků
  rozpočet školství
  školní výměna
  Eurydice
  uznání studia
  statistika vzdělávání
  kvalita výuky
  Nadřazený deskr. 3206 vzdělávání a výchova
  MikrotezaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (3) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (10) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (3) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (13) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (33) - Studie
  (1) - Tabulky
  (8) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (3) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (4) - Výzkumné zprávy
  (12) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorprofesní poradenství
  Nedeskriptor vocational guidance
  orientation professionnelle
  Berufsberatung
  PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorreforma školství
  Nedeskriptor educational reform
  réforme de l'enseignement
  Bildungsreform
  REFORMA VÝUKY
  ŠKOLSKÁ REFORMA
  TRANSFORMACE ŠKOLSTVÍ
  RÉFORME DE L'ÉDUCATION
  HOCHSCHULREFORM
  SCHULREFORM
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (5) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (8) - Sborníky
  (13) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (3) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorsíť škol
  Nedeskriptor distribution of schools
  carte scolaire
  Schuldichte
  ROZMÍSTĚNÍ ŠKOL
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Monografie
  (9) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorškolní věk
  Nedeskriptor school age
  âge scolaire
  schulpflichtiges Alter
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorškolský systém
  Nedeskriptor educational system
  système d'enseignement
  Schulsystem
  SYSTÉM ŠKOLSTVÍ
  ŠKOLSKÁ SOUSTAVA
  VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
  SCHOOL SYSTEM
  TEACHING SYSTEM
  SYSTèME ÉDUCATIF
  SYSTèME SCOLAIRE
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (27) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Výzkumné zprávy
  (12) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorvýchovné poradenství
  Nedeskriptor educational guidance
  orientation scolaire
  Schülerberatung
  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
  PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
  PEDAGOGICAL GUIDANCE
  ORIENTATION PÉDAGOGIQUE
  ORIENTIERUNGSSTUFE
  SCHULBERATUNG
  SCHÜLERLENKUNG
  Nadřazený deskr. organizace školství
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Příručky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo