Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4811 organizace dopravy
  Nedeskriptor organisation of transport
  organisation des transports
  Organisation des Verkehrs
  Podřazený deskr. druh dopravy
  dopravní prostředek
  organizace dopravy
  dopravní oblast
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordopravní podnik
  Nedeskriptor transport company
  entreprise de transport
  Transportunternehmen
  DOPRAVNÍ SLUŽBY
  DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
  PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST
  ZASÍLATELSTVÍ
  TRANSPORT UNDERTAKING
  Podřazený deskr. dopravce
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordopravní politika
  Nedeskriptor transport policy
  politique des transports
  Transportpolitik
  ROZVOJ DOPRAVY
  TRANSPORT DEVELOPMENT
  DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS
  ENTWICKLUNG DES VERKEHRSWESENS
  Podřazený deskr. dopravní právo
  dopravní hospodářství
  dopravní infrastruktura
  plánování dopravy
  společná dopravní politika
  dopravní trh
  bezpečnost dopravy
  doprava pod celním dohledem
  tunel pod kanálem La Manche
  komunitární osa
  dopravní statistika
  trvale udržitelná mobilita
  Nadřazený deskr. 4806 dopravní politika
  MikrotezaurusMT 4806 dopravní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Atlasy
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (24) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordopravní síť
  Nedeskriptor transport network
  réseau de transport
  Beförderungsnetz
  DOPRAVNÍ CESTA
  DOPRAVNÍ UZEL
  LINK ROAD
  VOIE DE COMMUNICATION
  VERKEHRSVERBINDUNG
  VERKEHRSWEG
  Podřazený deskr. dopravní linka
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (7) - Monografie
  (2) - Příručky
  (11) - Ročenky - monografie
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordopravní zaměstnanec
  Nedeskriptor transport staff
  personnel des transports
  Beförderungspersonal
  DOPRAVNÍ OBSLUHA
  DOPRAVNÍ PERSONÁL
  Podřazený deskr. pozemní obsluha
  jízdní personál
  posádka
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorindividuální doprava
  Nedeskriptor private means of transport
  transport individuel
  Individualverkehr
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorinteligentní transportní systém
  Nedeskriptor intelligent transport system
  système de transport intelligent
  intelligentes Verkehrssystem
  E-DOPRAVA
  INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM
  INTELIGENTNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM
  ITS
  INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM
  SYSTèME DE TRANSPORT INTÉGRÉ
  INTEGRIERTES VERKEHRSSYSTEM
  Podřazený deskr. satelitní navigace
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorměstská doprava
  Nedeskriptor urban transport
  transport urbain
  städtische Verkehrsmittel
  DOPRAVA VE MĚSTECH
  MĚSTSKÝ PROVOZ
  INTERCITY TRANSPORT
  MOBILITÉ URBAINE
  TRANSPORT INTERURBAIN
  KOMMUNALER NAHVERKEHR
  MOBILITÄT IM ORTSVERKEHR
  ORTSVERBINDENDER VERKEHR
  PERSONENNAHVERKEHR
  STADTVERKEHR
  Podřazený deskr. metro
  příměstská doprava
  městská hromadná doprava
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptornájemní doprava
  Nedeskriptor carriage for hire or reward
  transport pour compte de tiers
  gewerblicher Verkehr
  ŠPEDITÉR
  TRANSPORT POUR COMPTE D'AUTRUI
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptornákladní doprava
  Nedeskriptor carriage of goods
  transport de marchandises
  Güterverkehr
  PŘEPRAVA ZBOŽÍ
  GOODS TRAFFIC
  HAULAGE OF GOODS
  TRAFIC DE MARCHANDISES
  WARENBEFÖRDERUNG
  Podřazený deskr. kontejner
  přeprava nebezpečného nákladu
  náklad
  dohoda ATP
  Nadřazený deskr. organizace dopravy
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (6) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (3) - Nařízení
  (5) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo