Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4016 právní forma organizací
  Nedeskriptor legal form of organisations
  forme juridique de société
  Rechtsform einer Gesellschaft
  Podřazený deskr. organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorakciový kapitál
  Nedeskriptor share capital
  capital social
  Gesellschaftskapital
  ZÁKLADNÍ JMĚNÍ
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL
  AUTHORISED CAPITAL
  PAID-UP CAPITAL
  REGISTERED CAPITAL
  AKTIENKAPITAL
  GRUNDKAPITAL
  STAMMKAPITAL
  Podřazený deskr. navýšení kapitálu
  Nadřazený deskr. založení společnosti
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  (3) - Statistiky
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordaň z příjmů právnických osob
  Nedeskriptor corporation tax
  impôt sur les sociétés
  Körperschaftssteuer
  DAŇ Z PŘÍJMŮ KORPORACÍ
  DAŇ ZE ZISKU PODNIKŮ
  KORPORAČNÍ DAŇ
  CORPORATE INCOME TAX
  PROFITS TAX
  IMPÔT DES PERSONNES MORALES
  IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
  STEUER AUF EINKOMMEN AUS HANDEL UND GEWERBE
  STEUER JURISTISCHER PERSONEN
  Nadřazený deskr. daň z příjmů
  MikrotezaurusMT 2446 daňová soustava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (10) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Studie
  (9) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordruh podniku
  Nedeskriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Podřazený deskr. živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Nadřazený deskr. 4011 třídění podniků
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordružstvo
  Nedeskriptor cooperative
  coopérative
  Genossenschaft
  DRUŽSTEVNÍ PODNIK
  OBCHODNÍ NEBO VÝROBNÍ DRUŽSTVO
  COOPERATIVE COMPANY
  COOPERATIVE SOCIETY
  WORKERS' COOPERATIVE
  COOPÉRATIVE DE PRODUCTION
  GROUPEMENT COOPÉRATIF
  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
  GENOSSENSCHAFTLICHES UNTERNEHMEN
  KOOPERATIVGESELLSCHAFT
  PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFT
  Podřazený deskr. evropské družstvo
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (1) - Biografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (1) - Eseje
  (1) - Jednací řády
  (5) - Judikáty
  (22) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (65) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (40) - Příručky
  (1) - Projevy
  (11) - Přednášky
  (10) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (24) - Studie
  (14) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (5) - Zákoníky
  (10) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Statistiky
  (1) - Mikrofiše
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorekonomické zájmové sdružení
  Nedeskriptor Economic Interest Grouping
  groupement d'intérêt économique
  wirtschaftliche Interessengemeinschaft
  GROUPEMENT D'INTÉRêT ÉCONOMIQUE
  GIE
  Podřazený deskr. Evropské ekonomické zájmové sdružení
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorevropská společnost
  Nedeskriptor European company
  société européenne
  europäische Gesellschaft
  EUROPEAN PUBLIC LIMITED COMPANY
  SOCIÉTÉ ANONYME EUROPÉENNE
  EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT
  SE
  SOCIETAS EUROPAEA (SE)
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorkomerční firma
  Nedeskriptor firm governed by commercial law
  société commerciale
  Handelsgesellschaft
  FIRMA, NA NIŽ SE VZTAHUJE OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  FIRMA PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
  FIRMA VYTVOŘENÁ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA
  OBCHODNÍ SPOLEČNOST
  COMMERCIAL FIRM
  Podřazený deskr. soukromá společnost s ručením omezeným
  akciová společnost
  veřejná obchodní společnost
  komanditní společnost
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (26) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (7) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (26) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (10) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (10) - Studie
  (2) - Slovníky zkratek
  (23) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorkonsorcium
  Nedeskriptor consortium
  entreprise conjointe
  Gemeinschaftsunternehmen
  ASSOCIATION MOMENTANÉE
  CONSORTIUM
  JOINT VENTURE
  ARBEITSGEMEINSCHAFT
  GEMEINSCHAFTSGRÜNDUNG
  JOINT VENTURE
  KONSORTIUM
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptornezisková organizace
  Nedeskriptor non-profit organisation
  société sans but lucratif
  Gesellschaft ohne Gewinnzweck
  NEVÝDĚLEČNÁ ORGANIZACE
  NEZISKOVÁ ASOCIACE
  NEZISKOVÉ SDRUŽENÍ
  NON-PROFIT ASSOCIATION
  NON-PROFIT COMPANY
  NON-PROFIT ORGANIZATION
  ASBL
  ASSOCIATION DE LOI 1901
  ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
  ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF
  IDEALVEREIN
  ORGANISATION OHNE ERWERBSZWECK
  VEREIN OHNE GEWINNZWECK
  VEREINIGUNG OHNE ERWERBSZWECK
  Podřazený deskr. nadace
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Adresáře
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (34) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (15) - Studie
  (6) - Učebnice
  (18) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo