Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4031 soutěž, konkurence
  Nedeskriptor competition
  concurrence
  Wettbewerb
  Podřazený deskr. soutěžní právo
  restriktivní obchodní postup
  soutěžní politika
  omezování soutěže
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordiskriminační cena
  Nedeskriptor discriminatory price
  prix discriminatoire
  diskriminierender Preis
  DIFERENCOVANÉ CENY
  DIFFERENTIATED PRICE
  PRIX DIFFÉRENCIÉ
  DIFFERENZIERTER PREIS
  Podřazený deskr. preferenční cena
  Nadřazený deskr. ceny
  MikrotezaurusMT 2451 ceny
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordobrovolné omezení
  Nedeskriptor voluntary restraint
  autolimitation
  Selbstbeschränkung
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordohoda o cenách
  Nedeskriptor price agreement
  accord de prix
  Preisabsprache
  CENOVÝ KARTEL
  ZACHOVÁNÍ CEN PŘI DALŠÍM PRODEJI
  PRICE FIXING
  RESALE PRICE MAINTENANCE
  RETAIL PRICE MAINTENANCE
  UNDERSTANDING ON PRICES
  ENTENTE EN MATIèRE DE PRIX
  PREISKARTELL
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordominantní postavení
  Nedeskriptor dominant position
  position dominante
  marktbeherrschende Stellung
  VEDOUCÍ POSTAVENÍ
  ABUSE OF DOMINANT POSITION
  COMPANY IN A DOMINANT POSITION
  ABUS DE POSITION DOMINANTE
  ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE
  MARKTBEHERRSCHENDES UNTERNEHMEN
  MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptordumping
  Nedeskriptor dumping
  dumping
  Dumping
  PRATIQUE DE DUMPING
  DUMPINGPRAKTIKEN
  PREISDUMPING
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorkonkurenční doložka
  Nedeskriptor non-competition clause
  obligation de non-concurrence
  Wettbewerbsverbot
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptormonopol
  Nedeskriptor monopoly
  monopole
  Monopol
  OBCHODNÍ MONOPOL
  MARKETING MONOPOLY
  TRADING MONOPOLY
  MONOPOLE COMMERCIAL
  MONOPOLE DE COMMERCIALISATION
  HANDELSMONOPOL
  Podřazený deskr. nákupní monopol
  státní monopol
  dovozní monopol
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (10) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptornákupní oligopol
  Nedeskriptor oligopsony
  oligopsone
  Oligopson
  OLIGOPOL KUPUJÍCÍCH
  OLIGOPOL POPTÁVKY
  OLIGOPSONIE
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptornekalá reklama
  Nedeskriptor advertising malpractice
  publicité abusive
  unlautere Werbung
  PODVODNÁ REKLAMA
  ZAVÁDĚJÍCÍ REKLAMA
  DECEPTIVE ADVERTISING
  FALSE ADVERTISING
  MISLEADING ADVERTISING
  SUBLIMINAL ADVERTISING
  UNFAIR ADVERTISING
  PUBLICITÉ DÉLOYALE
  PUBLICITÉ MENSONGèRE
  BETRÜGERISCHE WERBUNG
  IRREFÜHRENDE WERBUNG
  UNSACHLICHE WERBUNG
  UNWAHRE WERBUNG
  Nadřazený deskr. omezování soutěže
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo