Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpomocné orgány Společenství
  Nedeskriptor Community body (established by the Treaties)
  organe communautaire
  Einrichtung der Gemeinschaft
  HILFSORGAN DER GEMEINSCHAFT
  Podřazený deskr. ombudsman ES
  Úřad pro oficiální publikace ES
  EIB
  Evropská centrální banka
  Výbor regionů
  Evropský měnový institut
  Evropský systém ústředních bank
  Evropský hospodářský a sociální výbor
  Evropský inspektor ochrany údajů
  Evropský úřad pro výběr personálu
  Nadřazený deskr. 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Adresáře
  (1) - Jednací řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorstížnost k ombudsmanovi ES
  Nedeskriptor appeal to the EC Ombudsman
  recours au Médiateur CE
  Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten EG
  Nadřazený deskr. občanství EU
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo