Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptormezinárodní bezpečnost
  Nedeskriptor international security
  sécurité internationale
  internationale Sicherheit
  MEZINÁRODNÍ ROVNOVÁHA
  SVĚTOVÁ ROVNOVÁHA
  INTERNATIONAL BALANCE
  ÉQUILIBRE INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES GLEICHGEWICHT
  Podřazený deskr. odzbrojení
  militarizace kosmického prostoru
  evropská bezpečnost
  Konference o odzbrojení v Evropě
  eurorakety
  kontrola zbrojení
  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
  nešíření zbrojení
  demilitarizovaná zóna
  regionální bezpečnost
  Nadřazený deskr. 0816 mezinárodní rovnováha
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (5) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (3) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (76) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (16) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (37) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (72) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (43) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (9) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (1) - Komuniké
  (17) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (4) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornešíření jaderných zbraní
  Nedeskriptor nuclear non-proliferation
  non-prolifération nucléaire
  Nichtverbreitung von Kernwaffen
  KONTROLA NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ
  NEŠÍŘENÍ NUKLEÁRNÍCH ZBRANÍ
  SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ
  SMLOUVA O ÚPLNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK
  NPT
  NON-PROLIFERATION CONTROL
  NON-PROLIFERATION TREATY
  CONTRÔLE DE NON-PROLIFÉRATION
  TNP
  TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION
  ASV
  ATOMWAFFENSPERRVERTRAG
  KONTROLLE DER NICHTVERBREITUNG VON KERNWAFFEN
  Podřazený deskr. denuklearizace
  oblast míru
  Nadřazený deskr. odzbrojení
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (7) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptoromezení zbrojení
  Nedeskriptor arms limitation
  limitation des armements
  Rüstungsbegrenzung
  ROZHOVORY V ŽENEVĚ
  ŽENEVSKÁ JEDNÁNÍ
  GENEVA NEGOTIATIONS
  NÉGOCIATIONS DE GENèVE
  GENFER GESPRÄCHE
  GENFER VERHANDLUNGEN
  Podřazený deskr. dohoda START
  dohoda ABM
  dohoda SALT
  Nadřazený deskr. odzbrojení
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Seznamy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorsnižování ozbrojených sil
  Nedeskriptor force reduction
  réduction des forces
  Abbau der Streitkräfte
  DEMILITARIZACE
  DOHODA MBRF
  MBRF
  SNIŽOVÁNÍ POČTU OZBROJENÝCH SIL
  VZÁJEMNÉ A VYVÁŽENÉ SNIŽOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL
  MBFR
  MBFR AGREEMENT
  MUTUAL BALANCED FORCE REDUCTIONS
  DEMILITARISATION
  ACCORD MBFR
  DÉMILITARISATION
  MBFR
  RÉDUCTION MUTUELLE ET ÉQUILIBRÉE DES FORCES
  BEIDERSEITIGER TRUPPENABBAU
  ENTMILITARISIERUNG
  MBFR
  MBFR-VERHANDLUNGEN
  REDUZIERUNG DER STREITKRÄFTE
  TRUPPENABBAU
  Nadřazený deskr. odzbrojení
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Projevy
  (4) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (13) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorzneškodňování zbraní
  Nedeskriptor weapons' destruction
  destruction des armes
  Waffenvernichtung
  NIČENÍ ZBRANÍ
  ZNEHODNOCOVÁNÍ ZBRANÍ
  DESTRUCTION OF WEAPONS
  Nadřazený deskr. odzbrojení
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (7) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Ročenky
  (12) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorznovuvyzbrojení
  Nedeskriptor rearmament
  réarmement
  Wiederaufrüstung
  OPĚTNÉ VYZBROJENÍ
  PŘEZBROJENÍ
  Nadřazený deskr. obranná politika
  MikrotezaurusMT 0821 obrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (1) - Monografie
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo