Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorchyba lékaře
  Nedeskriptor medical error
  erreur médicale
  ärztlicher Behandlungsfehler
  CHYBNÝ LÉKAŘSKÝ POSTUP
  LÉKAŘSKÝ OMYL
  MEDICÍNSKÁ CHYBA
  NESPRÁVNÁ DIAGNÓZA
  NESPRÁVNÁ LÉČBA
  ÄRZTLICHER KUNSTFEHLER
  Nadřazený deskr. práva pacienta
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (1) - Monografie
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornáhrada škody
  Nedeskriptor damages
  dommages et intérêts
  Schadenersatz
  REPARACE
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (23) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Staré tisky
  (11) - Studie
  (1) - Učebnice
  (8) - Zákoníky
  (15) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorobčanské právo
  Nedeskriptor civil law
  droit civil
  Bürgerliches Recht
  CIVILNÍ PRÁVO
  ORDINARY LAW
  DROIT COMMUN
  ALLGEMEINES RECHT
  ZIVILRECHT
  Podřazený deskr. zneužití práva
  smlouva
  zneužití pravomoci
  odpovědnost
  právní postavení
  závazkové právo
  Nadřazený deskr. 1211 občanské právo
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (55) - Judikáty
  (195) - Komentované zákony
  (18) - Kolektivní monografie
  (166) - Monografie
  (122) - Příručky
  (13) - Přednášky
  (5) - Rejstříky
  (4) - Ročenky - monografie
  (32) - Sborníky
  (12) - Separáty
  (6) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Staré tisky
  (60) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (130) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (89) - Zákoníky
  (4) - Sbírky zákonů
  (142) - Zákony
  (4) - Zákonná opatření
  (4) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (8) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (5) - Smlouvy
  (6) - CD-ROM
  (1) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorobčanskoprávní odpovědnost
  Nedeskriptor civil liability
  responsabilité civile
  zivilrechtliche Haftung
  CIVILNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (13) - Monografie
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (8) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorodpovědnost výrobce
  Nedeskriptor producer's liability
  responsabilité du producteur
  Herstellerhaftung
  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VÝROBKEM
  ODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROBKU
  ZÁRUČNÍ DOBA NA VÝROBEK
  ZÁRUKA NA VÝROBEK
  COMMERCIAL GUARANTEE
  PRODUCT LIABILITY
  GARANTIE COMMERCIALE
  RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT
  RESPONSABILITÉ DU PRODUIT
  HAFTUNG DES HERSTELLERS
  KOMMERZIELLE HAFTUNG
  PRODUKTENHAFTUNG
  PRODUKTHAFTUNG
  PRODUZENTENHAFTUNG
  WARENHAFTUNG
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (5) - Monografie
  (8) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorodškodnění
  Nedeskriptor indemnification
  indemnisation
  Entschädigung
  BOLESTNÉ
  KOMPENZACE
  MIMOSOUDNÍ REHABILITACE
  NAVRACENÍ MAJETKU
  RESTITUCE
  VYROVNÁNÍ
  ZADOSTIUČINĚNÍ
  COMPENSATION
  COMPENSATION FOR DAMAGE
  INDEMNITY
  DÉDOMMAGEMENT
  INDEMNITÉ
  ABFINDUNG
  AUFRECHNUNG
  AUSGLEICH
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (13) - Sborníky
  (32) - Studie
  (1) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpojištění
  Nedeskriptor insurance
  assurance
  Versicherung
  VERSICHERUNGSSCHUTZ
  Podřazený deskr. pojišťovna
  pojistná smlouva
  pojistné právo
  zajištění
  pojišťění vývozních úvěrů
  úrazové pojištění
  pojištění majetku
  pojištění osob
  společné pojištění
  zemědělské pojištění
  úvěrové pojištění
  pojištění proti škodě
  povinné pojištění
  profese v pojišťovnictví
  soukromé pojištění
  státní pojištění
  pojištění zákonné odpovědnosti
  dopravní pojištění
  životní pojištění
  Nadřazený deskr. 2431 pojišťovnictví
  MikrotezaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (14) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (17) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (8) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (18) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Smlouvy
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorškoda
  Nedeskriptor damage
  dommage
  Schaden
  POŠKOZENÍ
  SKUTEČNÁ ŠKODA
  ÚJMA
  UŠLÝ ZISK
  MATERIAL DAMAGE
  DÉGÂT
  PRÉJUDICE
  BEEINTRÄCHTIGUNG
  NACHTEIL
  SCHÄDIGUNG
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (3) - Studie
  (3) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorzávazková odpovědnost
  Nedeskriptor contractual liability
  responsabilité contractuelle
  vertragliche Haftung
  ODPOVĚDNOST ZE ZÁVAZKU
  SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (26) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Separáty
  (9) - Studie
  (21) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (7) - Zákoníky
  (2) - Nařízení
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptoržaloba na občanskoprávní odpovědnost
  Nedeskriptor civil liability proceedings
  action en responsabilité
  Haftungsklage
  ACTION FOR DAMAGES
  CLAIM FOR DAMAGES
  ACTION EN DOMMAGES ET INTÉRêTS
  SCHADENSERSATZKLAGE
  Nadřazený deskr. občanskoprávní žaloba
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo