Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptornáhrada škody
  Nedeskriptor damages
  dommages et intérêts
  Schadenersatz
  REPARACE
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (23) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Staré tisky
  (11) - Studie
  (1) - Učebnice
  (8) - Zákoníky
  (15) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorobčanskoprávní odpovědnost
  Nedeskriptor civil liability
  responsabilité civile
  zivilrechtliche Haftung
  CIVILNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (13) - Monografie
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (8) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorodškodnění
  Nedeskriptor indemnification
  indemnisation
  Entschädigung
  BOLESTNÉ
  KOMPENZACE
  MIMOSOUDNÍ REHABILITACE
  NAVRACENÍ MAJETKU
  RESTITUCE
  VYROVNÁNÍ
  ZADOSTIUČINĚNÍ
  COMPENSATION
  COMPENSATION FOR DAMAGE
  INDEMNITY
  DÉDOMMAGEMENT
  INDEMNITÉ
  ABFINDUNG
  AUFRECHNUNG
  AUSGLEICH
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (13) - Sborníky
  (32) - Studie
  (1) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpojištění
  Nedeskriptor insurance
  assurance
  Versicherung
  VERSICHERUNGSSCHUTZ
  Podřazený deskr. pojišťovna
  pojistná smlouva
  pojistné právo
  zajištění
  pojišťění vývozních úvěrů
  úrazové pojištění
  pojištění majetku
  pojištění osob
  společné pojištění
  zemědělské pojištění
  úvěrové pojištění
  pojištění proti škodě
  povinné pojištění
  profese v pojišťovnictví
  soukromé pojištění
  státní pojištění
  pojištění zákonné odpovědnosti
  dopravní pojištění
  životní pojištění
  Nadřazený deskr. 2431 pojišťovnictví
  MikrotezaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (14) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (29) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (17) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (8) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (19) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Smlouvy
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorpomoc obětem trestné činnosti
  Nedeskriptor help for victims
  aide aux victimes
  Opferhilfe
  POMOC OBĚTEM ZLOČINŮ
  POMOC POSTIŽENÝM
  PRÁVA OBĚTÍ
  AID FOR VICTIMS
  VICTIMS' RIGHTS
  DROITS DES VICTIMES
  OPFERRECHTE
  Nadřazený deskr. oběť
  MikrotezaurusMT 1216 trestní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (16) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptortrestní odpovědnost
  Nedeskriptor criminal liability
  responsabilité pénale
  strafrechtliche Verantwortlichkeit
  AGE OF RESPONSIBILITY
  CRIMINAL CAPACITY
  MAJORITÉ PÉNALE
  MINORITÉ PÉNALE
  STRAFMÜNDIGKEIT
  STRAFUNMÜNDIGKEIT
  Podřazený deskr. oběť
  lítost
  přitěžující okolnosti
  polehčující okolnosti
  beztrestnost
  trestní odpovědnost mladistvých
  Nadřazený deskr. 1216 trestní právo
  MikrotezaurusMT 1216 trestní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (1) - Skripta
  (11) - Studie
  (16) - Učebnice
  (17) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorválečná oběť
  Nedeskriptor war victim
  victime de guerre
  Kriegsopfer
  OBĚŤ VÁLKY
  Podřazený deskr. deportovaná osoba
  válečný veterán
  válečný zajatec
  civilní oběť
  Nadřazený deskr. 0816 mezinárodní rovnováha
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Biografie
  (3) - Eseje
  (9) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (13) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Rozhovory
  (15) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptoržaloba o náhradu škody v adhezním řízení
  Nedeskriptor associated action for damages
  action civile
  Zivilklage
  ADHEZNÍ ŘÍZENÍ
  Nadřazený deskr. žaloba v trestním řízení
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo