Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorombudsman
  Nedeskriptor mediator
  médiateur
  Mittler
  KOMISAŘ PRO LIDSKÁ PRÁVA
  OCHRÁNCE PRÁV VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  POVĚŘENEC PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
  PROSTŘEDNÍK
  VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
  ZÁSTUPCE OBČANŮ
  ZPROSTŘEDKOVATEL PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
  OMBUDSMAN
  OMBUDSMAN
  OMBUDSMANN
  Nadřazený deskr. občansko-správní vztahy
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (24) - Sborníky
  (9) - Studie
  (2) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (10) - Ústavy
  (9) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorprůhlednost administrativy
  Nedeskriptor administrative transparency
  transparence administrative
  Verwaltungstransparenz
  OTEVŘENOST SPRÁVY
  PUBLICITA SPRÁVY
  Nadřazený deskr. občansko-správní vztahy
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorsprávní formality
  Nedeskriptor administrative formalities
  formalité administrative
  Verwaltungsformalität
  ADMINISTRATIVA
  BYROKRACIE
  SPRÁVNÍ PODMÍNKY
  SPRÁVNÍ POSTUPY
  ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION
  BUREAUCRACY
  BUREAUCRATIE
  SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
  SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
  BÜROKRATIE
  VEREINFACHUNG DER ADMINISTRATIVEN FORMALITÄTEN
  Nadřazený deskr. občansko-správní vztahy
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Beletrie
  (1) - Komentované zákony
  (12) - Monografie
  (15) - Příručky
  (6) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorveřejná správa
  Nedeskriptor public administration
  administration publique
  öffentliche Verwaltung
  ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
  STÁTNÍ SPRÁVA
  GENERAL GOVERNMENT
  BEHÖRDE
  Podřazený deskr. ústřední orgány státní správy
  místní orgány státní správy
  veřejná instituce
  veřejná služba
  místní poslanec
  regionální orgány státní správy
  občansko-správní vztahy
  správní dohled
  e-government
  partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (10) - Adresáře
  (31) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (5) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (4) - Jednací řády
  (1) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (35) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (25) - Kolektivní monografie
  (215) - Monografie
  (13) - Odborné zprávy
  (130) - Příručky
  (4) - Projevy
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (3) - Rejstříky
  (19) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (90) - Sborníky
  (5) - Separáty
  (12) - Skripta
  (6) - Seznamy
  (9) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (108) - Studie
  (145) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (2) - Zákoníky
  (53) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (14) - Konferenční materiály
  (70) - Periodika
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - Charty
  (2) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (2) - Ústavy
  (4) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (3) - Výzkumné zprávy
  (2) - Plány
  (11) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (5) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo