Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2006 obchodní politika
  Nedeskriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  Podřazený deskr. obchodní právo
  trh
  veřejná zakázka
  obchodní politika
  společná obchodní politika
  vývozní politika
  dovozní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorbankovní právo
  Nedeskriptor law of banking
  droit bancaire
  Bankrecht
  BANKOVNÍ LEGISLATIVA
  BANKOVNÍ ZÁKON
  ZÁKON O BANKÁCH
  BANKING LEGISLATION
  LÉGISLATION BANCAIRE
  BANKENGESETZGEBUNG
  Nadřazený deskr. bankovnictví
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (17) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (10) - Studie
  (6) - Učebnice
  (22) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorgoodwill
  Nedeskriptor goodwill
  fonds de commerce
  Firmenwert
  DOBRÁ POVĚST
  DOBRÉ JMÉNO FIRMY
  HODNOTA FIRMY
  KLIENTELA
  GESCHÄFTSWERT
  Nadřazený deskr. distribuce
  MikrotezaurusMT 2036 distribuce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkonkurz
  Nedeskriptor bankruptcy
  faillite
  Konkurs
  BANKROT
  ÚPADEK
  CRIMINAL BANKRUPTCY
  BANQUEROUTE
  FAILLITE FRAUDULEUSE
  BANKROTT
  BETRÜGERISCHER KONKURS
  KONKURSVERFAHREN
  VERMÖGENSLIQUIDATION
  Nadřazený deskr. zrušení společnosti
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Judikáty
  (38) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (7) - Studie
  (18) - Učebnice
  (7) - Zákoníky
  (30) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (2) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní obchodní právo
  Nedeskriptor international trade law
  droit commercial international
  internationales Handelsrecht
  MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ZÁKONY
  Nadřazený deskr. mezinárodní hospodářské právo
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (4) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (13) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (4) - Studie
  (17) - Učebnice
  (8) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (5) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorobchodní arbitráž
  Nedeskriptor commercial arbitration
  arbitrage commercial
  Handelsschiedsgerichtsbarkeit
  OBCHODNÍ SMÍRČÍ SOUD
  Nadřazený deskr. obchodní právo
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Jednací řády
  (1) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorobchodní smlouva
  Nedeskriptor commercial contract
  contrat commercial
  Handelsvertrag
  KUPNÍ SMLOUVA
  OBCHODNÍ KONTRAKT
  Nadřazený deskr. obchodní právo
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (39) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (10) - Studie
  (26) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (17) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (9) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorobchodní soud
  Nedeskriptor commercial court
  juridiction commerciale
  Handelsgerichtsbarkeit
  COMMERCIAL TRIBUNAL
  TRIBUNAL DE COMMERCE
  HANDELSGERICHT
  Nadřazený deskr. obecný soud
  MikrotezaurusMT 1226 organizace justice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (2) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorobchodní záležitost
  Nedeskriptor commercial transaction
  acte de commerce
  Handelsgeschäft
  KOMERČNÍ TRANSAKCE
  OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
  OBCHODNÍ PŘÍPAD
  OBCHODNÍ TRANSAKCE
  Podřazený deskr. koupě na splátky
  poskytování služeb
  prodej
  koupě
  najímání
  Nadřazený deskr. 2031 marketing
  MikrotezaurusMT 2031 marketing
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (11) - Příručky
  (16) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (13) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorpadělání
  Nedeskriptor industrial counterfeiting
  contrefaçon
  Nachahmung
  PADĚLEK
  IMITATION
  Nadřazený deskr. průmyslové vlastnictví
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Beletrie
  (7) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo