Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4406 zaměstnanost
  Nedeskriptor employment
  emploi
  Beschäftigung
  Podřazený deskr. profesní příprava
  politika zaměstnanosti
  skončení pracovního poměru
  struktura zaměstnanosti
  nezaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordlouhodobá nezaměstnanost
  Nedeskriptor long-term unemployment
  chômage de longue durée
  Langzeitarbeitslosigkeit
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkonjunkturální nezaměstnanost
  Nedeskriptor cyclical unemployment
  chômage conjoncturel
  konjunkturelle Arbeitslosigkeit
  CYKLICKÁ NEZAMĚSTNANOST
  CHÔMAGE CYCLIQUE
  KONJUNKTURBEDINGTE ARBEITSLOSIGKEIT
  ZYKLISCHE ARBEITSLOSIGKEIT
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkrátkodobá nezaměstnanost
  Nedeskriptor short-time working
  chômage partiel
  Kurzarbeit
  UNDEREMPLOYMENT
  SOUS-EMPLOI
  TEILARBEITSLOSIGKEIT
  UNTERBESCHÄFTIGUNG
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornepracující část obyvatelstva
  Nedeskriptor non-working population
  population non active
  Nichterwerbsbevölkerung
  NEPRACUJÍCÍ ČÁST POPULACE
  PASIVNÍ ČÁST OBYVATELSTVA
  INACTIVE
  INACTIF
  NON-ACTIF
  NICHTERWERBSPERSON
  NICHTERWERBSTÄTIGER
  Nadřazený deskr. pracovní síla
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptornezaměstnanost migrujících osob
  Nedeskriptor migrant unemployment
  chômage de migrant
  Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmern
  NEZAMĚSTNANOST MIGRANTŮ
  ARBEITSLOSIGKEIT VON MIGRANTEN
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptornezaměstnanost mladých
  Nedeskriptor youth unemployment
  chômage des jeunes
  Jugendarbeitslosigkeit
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptornezaměstnanost žen
  Nedeskriptor female unemployment
  chômage des femmes
  Frauenarbeitslosigkeit
  CHÔMAGE FÉMININ
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptornezaměstnaný
  Nedeskriptor unemployed person
  chômeur
  Arbeitsloser
  ČLOVĚK BEZ PRÁCE
  ERWERBSLOSER
  Nadřazený deskr. ekonomicky činné obyvatelstvo
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorpodpora v nezaměstnanosti
  Nedeskriptor unemployment insurance
  assurance chômage
  Arbeitslosenversicherung
  PODPORA
  PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNANOST
  UNEMPLOYMENT BENEFIT
  ALLOCATION DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENGELD
  ARBEITSLOSENHILFE
  ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG
  Nadřazený deskr. sociální dávky
  MikrotezaurusMT 2836 sociální ochrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo