Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorhospodářství
  Nedeskriptor economy
  économie
  Wirtschaft
  EKONOMIKA
  Podřazený deskr. kolektivní hospodářství
  válečné hospodářství
  subsistenční ekonomie
  domácí hospodaření
  průmyslová ekonomika
  světová ekonomika
  národní hospodářství
  postindustriální hospodářství
  veřejný sektor
  regionální hospodářství
  stínová ekonomika
  sociální hospodářství
  znalostní ekonomika
  Nadřazený deskr. 1621 hospodářská struktura
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (23) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (7) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Cestopisy
  (5) - Encyklopedie
  (9) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (12) - Kolektivní monografie
  (139) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (4) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (27) - Ročenky - monografie
  (54) - Sborníky
  (7) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (25) - Slovníky naučné speciální
  (50) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (22) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (21) - Statistiky
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (11) - Soubor dokumentů
  (8) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornárodní produkce
  Nedeskriptor national production
  production nationale
  Inlandsproduktion
  DOMÁCÍ PRODUKCE
  DOMÁCÍ VÝROBA
  DOMESTIC PRODUCTION
  PRODUCTION INTÉRIEURE
  INLÄNDISCHE ERZEUGUNG
  Nadřazený deskr. výroba
  MikrotezaurusMT 6406 výroba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (19) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptornárodní účty
  Nedeskriptor national accounts
  comptabilité nationale
  volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
  BILANCE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  NÁRODNÍ ÚČET
  NÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ
  NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE
  NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ KONTO
  NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚČET
  SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ
  NATIONAL ACCOUNT
  COMPTE NATIONAL
  VOLKSWIRTSCHAFTLICHES KONTO
  Podřazený deskr. regionální účetnictví
  souhrnná ekonomická veličina
  hrubý regionální produkt
  účty agrárního sektoru
  rozdělování podle počtu obyvatel
  rozdělování podle zaměstnaných osob
  Nadřazený deskr. 1626 národní účty
  MikrotezaurusMT 1626 národní účty
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Závěrečné účty
  (22) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorústřední plánování
  Nedeskriptor national planning
  planification nationale
  staatliche Planung
  CENTRÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
  MAKROEKONOMICKÉ PLÁNOVÁNÍ
  NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ PLÁNOVÁNÍ
  NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ PLÁN
  STÁTNÍ PLÁN
  STÁTNÍ PLÁN NA ÚROVNI ÚSTŘEDNÍ VLÁDY
  STÁTNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚSTŘEDNÍ VLÁDY
  ÚSTŘEDNÍ PLÁN
  NATIONAL PLAN
  PLAN NATIONAL
  PLANUNG AUF NATIONALER EBENE
  STAATLICHER PLAN
  Nadřazený deskr. hospodářské plánování
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (4) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (18) - Statistiky
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo