Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorakciový kapitál
  Nedeskriptor share capital
  capital social
  Gesellschaftskapital
  ZÁKLADNÍ JMĚNÍ
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL
  AUTHORISED CAPITAL
  PAID-UP CAPITAL
  REGISTERED CAPITAL
  AKTIENKAPITAL
  GRUNDKAPITAL
  STAMMKAPITAL
  Podřazený deskr. navýšení kapitálu
  Nadřazený deskr. založení společnosti
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  (3) - Statistiky
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordceřiná společnost
  Nedeskriptor subsidiary
  filiale
  Tochtergesellschaft
  SUBSIDIARY COMPANY
  SOCIÉTÉ FILIALE
  TOCHTERFIRMA
  TOCHTERUNTERNEHMEN
  Nadřazený deskr. závod
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordruh podniku
  Nedeskriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Podřazený deskr. živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Nadřazený deskr. 4011 třídění podniků
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorhospodářská koncentrace
  Nedeskriptor economic concentration
  concentration économique
  Konzentration wirtschaftlicher Macht
  KONCENTRACE HOSPODÁŘSKÉ MOCI
  KONCENTRACE PODNIKŮ
  KONCENTRACE SPOLEČNOSTÍ
  KONCENTRACE VÝROBY
  CONCENTRATION BETWEEN UNDERTAKINGS
  CONCENTRATION OF COMPANIES
  CONCENTRATION DE SOCIÉTÉS
  CONCENTRATION D'ENTREPRISES
  KONZENTRATION
  UNTERNEHMENSKONZENTRATION
  WIRTSCHAFTLICHE KONZENTRATION
  Podřazený deskr. smíšený koncern
  fúze podniků
  skupina podniků
  nabídka na převzetí firmy
  držba akcií
  rozpad fúzovaných společností
  Nadřazený deskr. 4006 organizace podniku
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní hospodářské právo
  Nedeskriptor international economic law
  droit international économique
  internationales Wirtschaftsrecht
  MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO
  DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
  Podřazený deskr. mezinárodní obchodní právo
  Nadřazený deskr. 1231 mezinárodní právo
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpracovník v zahraničí
  Nedeskriptor expatriate worker
  travailleur expatrié
  Arbeitnehmer im Auslandsdienst
  Nadřazený deskr. pracovní síla
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpřesun průmyslu do zahraničí
  Nedeskriptor offshoring
  délocalisation
  Verlagerung
  PŘELOŽENÍ PODNIKU
  PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBY
  PŘEMÍSŤOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ČINNOSTÍ
  DELOCALISATION
  INDUSTRIAL DELOCALISATION
  RELOCATION OF FIRM
  DÉLOCALISATION D'ENTREPRISE
  DÉLOCALISATION INDUSTRIELLE
  RÉIMPLANTATION INDUSTRIELLE
  VERLAGERUNG INS AUSLAND
  Nadřazený deskr. podniková politika
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorsídlo právnické osoby
  Nedeskriptor nationality of legal persons
  nationalité des personnes morales
  Staatsangehörigkeit einer juristischen Person
  SÍDLO SPOLEČNOSTI
  NATIONALITY OF COMPANIES
  NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo soukromé
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorsoutěžní právo
  Nedeskriptor competition law
  droit de la concurrence
  Wettbewerbsrecht
  KONKURENČNÍ PRÁVO
  SOUTĚŽNÍ LEGISLATIVA
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
  COMPETITION REGULATIONS
  RÉGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE
  WETTBEWERBSGESETZGEBUNG
  WETTBEWERBSORDNUNG
  WETTBEWERBSRECHT DER GEMEINSCHAFT
  WETTBEWERBSREGEL
  WETTBEWERBSVORSCHRIFT
  Podřazený deskr. kontrola fúzí
  protidumpingová legislativa
  protitrustová legislativa
  protisubvenční řízení
  kontrola restriktivních praktik
  kontrola státní pomoci
  Nadřazený deskr. 4031 soutěž, konkurence
  MikrotezaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (18) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (55) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Rejstříky
  (6) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (25) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Komuniké
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorúčtování vnitropodnikových cen
  Nedeskriptor transfer pricing
  prix de transfert
  Transferpreis
  NADHODNOCOVÁNÍ CENY TRANSFERU
  TRANSFERNÍ CENY
  Nadřazený deskr. kapitálový převod
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo