Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorevropská konvence
  Nedeskriptor European convention
  convention européenne
  Europäische Konvention
  KONVENCE RADY EVROPY
  ÚMLUVA RADY EVROPY
  CONVENTION OF THE COUNCIL OF EUROPE
  CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
  KONVENTION DES EUROPARATS
  Podřazený deskr. Evropská úmluva o ochraně lidských práv
  Nadřazený deskr. mezinárodní úmluva
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (4) - Zákony
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Ústavy
  (2) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkonvence OSN
  Nedeskriptor UN convention
  convention ONU
  Konvention UNO
  UN-KONVENTION
  Nadřazený deskr. mezinárodní úmluva
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (2) - Monografie
  (6) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (10) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormezinárodní nástroj
  Nedeskriptor international instrument
  instrument international
  internationales Vertragswerk
  MEZINÁRODNÍ DOKUMENT
  MEZINÁRODNÍ INSTRUMENT
  INTERNATIONALE URKUNDE
  Podřazený deskr. doporučení
  mezinárodní úmluva
  rezoluce
  mezinárodní úmluva OSN
  kodex chování
  mezinárodní charta
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (4) - Deklarace
  (5) - Encyklopedie
  (1) - Korespondence
  (1) - Literatura faktu
  (17) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (21) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (14) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (11) - Charty
  (34) - Mezinárodní dohody
  (5) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorrybářské dohody
  Nedeskriptor fishing agreement
  accord de pêche
  Fischereiabkommen
  FISCHEREIVEREINBARUNG
  Nadřazený deskr. rybářská politika
  MikrotezaurusMT 5641 rybářství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. DeskriptorÚmluva mezi ES a ACP
  Nedeskriptor ACP-EC Convention
  convention ACP-CE
  Abkommen AKP-EG
  Podřazený deskr. úmluva z Arushy
  úmluva z Lomé
  úmluva z Jaunde
  Nadřazený deskr. smlouva o přidružení k ES
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo